Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.12.2023

YİM
Numara:15/2022
D. No:32/2023

Yücel Işıkgün ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında Anayasa Mahkemesine havale – Anayasa Mahkemesine havalenin koşulları – Havale isteminin kabulüKKTC Anayasası Md.1 8 52 148 - 26/1977 Emeklilik Yasası Md.5(4)

İndir

05.04.2023

YİM
Numara:38/2022
D. No:12/2023

Salahattin Acar ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtası ile KKTC’yi temsilen Başsavcılık arasında Ara emri – YİM’de ara emrinin koşulları – Tutuklama ihraç emri – İstidanın reddi ---

İndir

01.03.2023

YİM
Numara:85/2022
D. No:4/2023

Olympos Construction Ltd. ile KKTC Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Ara emri - YİM’de ara emri verilmesinin koşulları - İhaleye katılmaktan yasaklanma kararı27/2013 İyi İdare Yasası - 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.13(2)(G)(3) - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

16.12.2022

YİM
Numara:28/2022
D. No:29/2022

Vodafone Mobile Operations Limited ile KKTC Rekabet Kurulu arasında Ara emri - YİMde ara emrinin koşulları - İcrai nitelikte işlemler - Ara emrinin reddiKKTC Anayasası Md.152 - 20/2016 Kamu İhale Yasası Md.28 29 30 79 81 82 83 - 36/2009 Rekabet Yasası - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11

İndir

08.12.2022

YİM
Numara:38/2015
D. No:27/2022

Öncel Özbahadır ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulu ve/veya Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında Yolcu taşıma izninin iptali talebi - Meşru Menfaat kavramı - 75 günlük hak düşürücü sürede ihtilaf çıkması - İdarenin kararında gerekçe olmaması - İdarenin kararında yapılan olumsuz tavsiyelere neden uyulmadığını belirtmesi gerektiği KKTC Anayasası Md.152(2)(3) - 50/2000 Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası Md.8(1)(2) 12(8) 14(2)

İndir

05.12.2022

YİM
Numara:45/2018
D. No:28/2022

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu arasında Kullanım ücreti ödenmesi kararının iptali istemi - yetki aşımı iddiası - mükerrer ödeme iddiası - yükümlülük yükleyen yasaların katı yoruma tabi tutulması - davanın reddi 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası Md.2 3 5 6 15 30 Geçici 7 - Yetkilendirme Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü Md.33 - Ücretler Tüzüğü Md.5 6

İndir

01.12.2022

YİM
Numara:129/2019
D. No:26/2022

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. ile Maliye Bakanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri - İdarenin icrai niteliği olmayan karar ve işlemlerinin dava edilemeyeceği - İdarenin mahkeme kararına gerek duymaksızın uygulayabileceği bir yaptırım içermeyen irade açıklamasının kişinin hukuki statüsünde değişiklik yapmayacağı45/2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası Md.4 7 21(1)

İndir

23.11.2022

YİM
Numara:30/2022
D. No:25/2022

Burak Demirkaya ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTC arasındaYİM de ara emri ve koşulları - meşru menfaat - sınav sonucu listesinden başvuru koşullarını taşımadığı gerekçesiyle çıkarılması7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.73(1) - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası-Md.16 18 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü -Md.11

İndir

26.10.2022

YİM
Numara:82/2022
D. No:24/2022

AC-MET Education and Research Ltd. ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında YİMde ara emri ve koşulları- Ara emri maksatları bakımından meşru menfaat - İstidanın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 65/2005 KKTC Yüksek Öğrenim Yasası Md. Geçici 5 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.11(1) - Özel Okullar Dershaneler ve Kurs Yerleri Tüzüğü Md.7(1) 18

İndir

14.10.2022

YİM
Numara:104/2022
D. No:23/2022

Vodafone Mobile Operations Limited ile Merkezi İhale Komisyonu vasıtası ile KKTC ve diğerleri arasındaYİMde ara emri verilmesinin koşulları - meşru menfaat kavramı - hazırlık işlemlerinin dava edilebileceği durumlar - istidanın reddiKKTC Anayasası - Md.152 - 20/2016 Kamu İhale Yasası

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon