Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2015
D. No:2/2019

Çağın Ltd. ile Kelebek Bayram arasında Esasa ilişkin olgular - tarif üzerine satış sözleşmesi - numuneye göre satış sözleşmesiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.51 - Fasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md.15 16(a) 17 33 41 43 55 - HMUT E.19 n.4 6 E.35 n.4

İndir

11.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:60/2015
D. No:42/2018

Cahit Falyalı ve diğeri ile Saffet Mehmetalioğulları arasındaSerian hüküm(Summary judgement) - mersum senet - hile iddiasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası- Md. 36 78 80 - HMUT E.18 n.1

İndir

05.11.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2015
D. No:35/2018

Emel Aydın ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğerleri arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi – kamu gücü kullanılması - istinafın kabulü22/1992 İş Yasası

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:181/2015
D. No:31/2018

Erol Ergün ile Mihraciye Zorali arasındaUsulüne uygun olmayan vekaletnameler - tapu devir işleminin geçersiz sayılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md.164 - Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası – Md. 7 - 11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası- Md. 10(1)(3)

İndir

27.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2015
D. No:22/2018

Malyalı Tuirstik Servisleri Ltd. ile Sanpa Turizm Ltd. arasındaGeçerli sözleşmeler - yasa dışı sözleşmelerFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 23 65 - 31/2009 Şans Oyunları Yasası – Md. 7 26 38

İndir

07.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:95/2015
D. No:16/2018

Tekjen Finans Ltd. ile Necati Veysi Dağseven arasındaMersum Borç Senedinin kesin delil olması - adi/alelade borç senedi ve ispat koşulları - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 17(1) 25(1)(b) 78

İndir

24.05.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:94/2015
D. No:14/2018

Murat Akagün ile Coşkun Erdoğan Naim arasındaHaksız fiil işleyenlerin sorumluluğu - haksız fiilde tazminat - müstakbel kazanç kaybı - özel ve genel zarar ziyanFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md. 11 64

İndir

21.12.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:5/2015
D. No:55/2017

Medtech Ltd ile Acendis Handels GmbH arasındaEmtia satışı - Zamanaşımı - CIF (Cost Insurance Freight) Fiat Sigorta Taşımacılık koşulu.Fasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md.55(1) Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.3(f)

İndir

16.11.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:20/2015
D. No:49/2017

Akfinans Bank Ltd ile 1-(2164/2006 sayılı davada taraf olmayan ancak 2164/2006 sayılı davada verilen hüküm ile hakları haleldar olan) Robert Alan French ve diğerlerı arasındaMahkemede çare arayacak kişinin Mahkemeye temiz elle gelmesi, doğruları söylemesi, akdi yükümlülükleri ile hakkaniyete dayalı vecibelerini ihlal etmemesi gereği -Hile ile elde edilen hükmün iptal edilmesi için uygulanan kriterler - İptal için davaya taraf olan birinin hile yapması gereği - Davaya kimlerin eklenebileceği - Mutabakat ile verilen hükümlerin dava yolu ile iptal edilmesi.-

İndir

19.10.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:184/2015
D. No:43/2017

Cengiz Kızıl ile Umbrella Sigorta Ltd. n/d Kıbrıs İktisat Sigorta Ltd. arasındaSigota poliçesi - Sigorta poliçesinin kapsamı - Araç sürmeye yetkili kişiler - Veya bağlacının anlamıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md. 3(1) 4(4)

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon