Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
08.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2016
D. No:13/2019

Umut Özkaleli ve diğerleri ile Umut Arık arasındaZem ve kadih davası - zem ve kadih davalarında yazılanların doğru olduğu (justification)savunması - belgeyi tanıtma olarak sunma -esasa ilişkin olguFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.4 - HMUT E.19 n.4 E.30 n.2 6

İndir

01.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:53/2019
D. No:12/2019

Kıbrıs Capital Bank Limited ile Yakın Doğu Yatırım (Near East (Investment) Limited arasında-Ara emri23/1977 Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Md. 22 23(3)- 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)

İndir

29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:10/2019

Mustafa Eran Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaAnayasa Mahkemesine havale talebi - uyuşmazlığın çözümünde etken madde - hükümlerin Anayasaya aykırılığı iddiasıKKTC Anayasası - Md. 1 36(3) 148(1)- Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası- Md.43 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri)Yasası-Md. 11(1)(b) 11A 61 80

İndir

29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:164/2017
D. No:11/2019

Port İsbi Cyprus Free Zone & Marine Logistics Services Limited ve diğerleri ile Alsalam Trading Free Port Limited arasındaTadilat - layihanın tadili - layihada yapılan tadilatın davayı farklı bir karaktere sokmaması gerektiğiHMUT E.25 E.30

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2015
D. No:9/2019

Alemdar Elektronik Ltd. ve diğeri ile Tüjen Arhun yetkili vekili Tekin Arhun vasıtasıyla arasındaYasal kiracılık ilişkisi - vekilin fesih ihbarı verip vermemesi - kira sözleşmesinin feshinden sonra ödenecek kullanım kaybı miktarı - sözleşmelerin şahsiliği prensibinin istisnası - kira sözleşmelerinde kefilin sorumluluğu - istinaf sebeplerinin gerekçeli olması gerektiği Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.84 86 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.2 - HMUT E.25 n.1 E.35 n.4

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:7/2019
D. No:8/2019

Ali Murat Ersoy ile Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Şirketi Ltd.ve diğerleri arasında Özel hayatın gizliliği - kurumsal elektronik posta yazışmalarının işveren tarafından açılıp incelenmesi - davada taraf olmayan bir kişinin mahkemede şahadet verip veremeyeceği - layihaların bir parçası olmadıkça mahkemelerin tarafların hukuki argümanlarıyla bağlı olmamasıFasıl 9 Şahadet Yasası -Md.5A - 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası - Md. 2 9 - 32/2014 Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası - Md. 5 12 - 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası - Md.4 - AİHS - Md.8(1)

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:4/2017
D. No:7/2019

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. ile Durmuş Üçer arasındaÜçüncü şahıs sigortası - üçüncü şahıs sigortaları mevzuatının amacı - sigortacının sorumluluğu - sigorta poliçelerinin kapsamı - sigortacının kaçınma hakkıFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md. 10(3)

İndir

08.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:196-197/2015
D. No:6/2019

Kansu Ercantan ile Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu ve diğeri arasındaBankanın zarara uğratılması - bankanın zarara uğratılması halinde sorumluluk - layihalarda esasa ilişkin olgular39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.6(2) 15(3) 23(3)(A) (6) 25 29 30 31 37(1)(2)(3) 39 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.5(1) 5A 5B - 32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası-Md.3-Fasıl 113 Şirketler Yasası -Md. 53(1)(A) 62

İndir

07.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2018
D. No:5/2019

Janan Meryem Hastunç n/d Janan Meryem Nemburt ile Ediz Hastunç arasındaİstinaf işlemlerinde masraflar için teminat(security for costs)HMUT E.35 n.2 E.48 n.1 n.2 E.60 n.1 n.5 n.6

İndir

04.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2017
D. No:4/2019

Salih Kaçakbaflı ile İlyas Altuntaş arasındaE.2 n.1 celpnamenin niteliği ve içeriği - E.2 n.1 celpnamedeki taleplerin davacının müteakip layihasında genişletilmesi ve tadiliHMUT E.2 n.1 n.6 E.17 n.11 E.20 n.1A E.65 n.2

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon