Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.09.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2014
D. No:33/2019

Erkman International Co.Ltd. ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasında Şirket tasfiye istidası - şirket tasfiye istidalarının dava nitelikli işlem olup 6 haftalık istinaf süresine tabi olduğuFasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 213(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.2 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.6 - H.M.U.T. E.35 n.2 E.55

İndir

15.07.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:122/2019
D. No:31/2019

Kıbrıs Kapital Finans Ltd. ile Akgünler Turizm Ltd. arasındaTehir talebi - tehir talebi konusunda mahkemelerin geniş takdir yetkisi olması - mahkemelerin bu yetkilerini adli kullanmaları gerektiği---

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2016
D. No:27/2019

Serkan Dağlı ve diğeri ile Ruşit Mısırlıoğlu ve diğeri arasındaHile - hilenin varlığı için gerekli unsurlar - hilenin ispatıFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:152 -156/2015
D. No:28/2019

Wendy Joyce Smith ile Egemen Debreli arasındaSözleşme ihlaline dayanan davalarda esasa ilişkin olgular - davada tarafların eksik bırakılmasının sözleşmeye dayanan davalarda hukuki ilişkinin doğru sunulduğu durumlarda telafi edilebilecek bir durum olmasıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.5 - H.M.U.T. E.2 n.1 E.10 n.9

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:82/2014
D. No:29/2019

Kono Dış Ticaret ve diğeri ile Mustafa Aslanbaba ve diğeri arasındaTemlik (devir)sözleşmesi - feragat işlemi ile temlik (devir) işleminin farkı - talep takririndeki esaslı olgularH.M.U.T. E.9 n.10

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2015
D. No:30/2019

Özkan Kırkalı ile Hasan Hacışevki ve diğeri arasındaSözleşmenin aynen ifası - substancial performance prensibi - tazminat talebiFasıl 232 Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası- Md.2

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:25/2019

Bekir Erol Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaTaşınmaz mala tecavüz(Tresspass) - idari bir kararın özel hukuktan kaynaklanan bir hak karşısındaki durumuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 43(1) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11(1)(b) 61 80

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:22 - 23/2014
D. No:26/2019

Nedim Yılmaz ve diğeri ile Mehmet Vedat Azizalp ve diğeri arasındaHile - Memurun (kamu görevlisi) ihmalkarlığı - memurun (kamu görevlisi)işlem yapan kişilere karşı işlemdeki rolüne bağlı olarak yasal yükümlülükleri çerçevesinde makul dikkati göstermekle yükümlü olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36 51(1)(b)(2)(e) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10(1) 13 17 - H.M.U.T. E.35 n.4

İndir

24.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:118/2016
D. No:24/2019

Vodafone Mobile Operations Ltd. ile Hüseyin Vehbi Boyacıoğlu arasındaHaksız fesih - bildirimsiz fesihin geçersiz sayılması halinde bildirimli fesih hükümlerinin uygulanması - belirsiz süreli hizmet akdinde tazminat22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d) 13 15(6)(A) 21(1) - Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 7

İndir

21.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:136/2013
D. No:23/2019

Yıltan Kanlı ile KKTC Başsavcısı arasındaAnayasa maddelerini konu alan tazminat davaları - Anayasada düzenlenen mülkiyet hakkı - uluslararası hukuk ulusal hukuk çatışmasıKKTC Anayasası - Md.36 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri)Yasası - Md.2 3A 4 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek 1. Protokol - Md.1

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon