Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
31.05.2022

YİM
Numara:263/2014
D. No:16/2022

Mersoy Turizm Otelcilik İşletmeleri Şirketi Ltd. ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC arasındaArazi tahsisinin iptali talebi - idari davalarda hak düşürücü süre - idari davalarda hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - meşru menfaat ve güncel meşru menfaat kavramları - davanın kısmen kabulü27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15(2) 21

İndir

10.08.2020

YİM
Numara:161/2014
D. No:13/2020

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu arasındaİdari işlemin unsurları - sebep ve amaç unsuru bakımından işlemde sakatlık olup olmadığı - davanın reddi6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası - Md. 2 3 13 15 32 34 35 36 37 Geçici 4 - Erişim Ara Bağlantı Piyasa Analizi ve Tarifeler Tüzüğü - Md. 9 10 11 12

İndir

14.06.2019

YİM
Numara:192 - 231/2014
D. No:18/2019

Besim Özsezer ile Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasıyla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Yolcu taşıma izni - idarenin önceden aldığı bir kararı yasanın kuralları ve amacına uygun olarak yeniden düzenlemesi50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md. 8 12(9) 14

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:205/2014
D. No:14/2019

Erdinç Akgür ile KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaDavacının dava konusu yaptığı işlem veya karara talep takririnde yer vermemesi - meşru menfaat KKTC Anayasası - Md.152 - 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü -Md. 13

İndir

17.04.2019

YİM
Numara:56/2014
D. No:12/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaHükmün icrasının durdurulması - hükmün icrasının durdurulması için yapılan istidaya eklenecek yemin varakasının ikna edici olması gerektiği HMUT E.35 n.18 E.59 n.36

İndir

11.02.2019

YİM
Numara:56/2014
D. No:3/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaHükmün/emrin icrasının durdurulması - icranın durdurulması için ispatı gereken hususlar9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 55 - HMUT E.33 n.17 19 E.35 n.18 E.40 n.7 E.48 n.2

İndir

31.01.2018

YİM
Numara:163/2014
D. No:4/2018

Akman - Konde Audit & Assurance Co. Ve Diğerleri ile KKTC Merkez Bankası arasındaMeşru menfaatin güncel olması - Yetki paralleliği prensibi - Yetki aşımı (Ultra vires) - Anayasaya aykırılık iddiasının yetki aşımı iddiasıyla birlikte yapılıp yapılamayacağı. 39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası - Md. 2 4 34(3) - 41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası -Md. 18 19 21 22

İndir

20.09.2017

YİM
Numara:217/2014
D. No:21/2017

Oero Trading Ltd. ile Rekabet Kurulu vasıtasıyle KKTC arasındaGösterici nitelikli süreler - Usul hataları - Asli usul sakatlıkları - Delil serbestisi - İdarenin takdir yetkisi36/09 Rekabet Yasası - Md.6(1)(A) 12/06 Bilgi Edinme Yasası -Md.11

İndir

09.06.2017

YİM
Numara:210/2014
D. No:17/2017

Halime Solmaz n/d Halime Açık ile İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakalığı arasındaYurttaşlık - Vatandaş olmak için yasal şartlar - Yasallık ilkesi - Hazırlık işlemi - Yok hükmünde idari işlem - Yüksek İdare Mahkemesinin karar verme yetkisi - İdari ihmalKKTC Anayasası - Md.67

İndir

31.05.2017

YİM
Numara:206/2014
D. No:15/2017

1-İskan İşleri ile Görevli Bakanlık, 2- KKTC Başsavcısı, 3-İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu arasındaTaşınmaz Mal Komisyonu - Administrative tribunal - Meşru menfaat - Şekil unsuru - İdari kararların gerekçeli olması gereği.67/2005 sayılı yasa - Md.7 9

İndir

      
1234567


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon