Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:94/2016
D. No:33/2023

Kamber Denizalp ile Merpaz Ltd. arasında Eşya satış sözleşmesi – Sözleşme tarafları – Satılan malın bedeli sipariş eden kişi tarafından ödenmişse ödemeyi yapanın büyük oranda sipariş veren olduğu – İstinafın kabulü ve hükmün iptaliFasıl 267 Eşya Satış Yasası Md.5 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10

İndir

22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:182/2018
D. No:32/2023

Barry Davies n/d Gordon Barry Davies ve diğeri ile Dalgül Nasıroğlu n/d Dalgül Mehmetçik ve diğeri arasında Satış sözleşmesinin ihlali – İhlal edilen satış sözleşmesinde ödenecek tazminat miktarı – Kefalet Sözleşmesinin niteliği – İstinafın kısmen kabulüFasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.73(1) 84

İndir

22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:56/2017
D. No:34/2023

Karalım & Co. Limited ile Menteş Otoboüs İşletmeleri Ltd.arasında Fatura alacağı – Fatura alacağında zaman aşımı – Şahadetin tutarlılığıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası Md.3(1)(f)

İndir

08.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:135-208/2016-2019
D. No:31/2023

Aysel Şen ve diğeri ile Rıdvan Rıdvanoğlu ve diğeri arasında Tahliye talebi – Farklı kişiler tarafından aynı taşınmaza ilişkin açılan iki ayrı tahliye davası – Mülkiyete ilişkin ihtilaf belirlenmeden tahliye davası ikame edilemeyeceği38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası Md.21 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.37 - HMUT E.3 n.8

İndir

04.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2017
D. No:29/2023

Çangar Motors Co. Ltd. ile Mustafa Çobanoğlu KKTC Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü sıfatıyla şahsen arasındaYüksek İdare Mahkemesi kararına uyulmaması nedeniyle tazminat talebi - iptidai itirazın öncelikle dinlenmesi talebi - mahkeme kararlarının kasten yerine getirilmemesinin olgusal bir mesele olması - istinafın kabulüKKTC Anayasası - Md.152(5) - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.10 11 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.23(4)

İndir

04.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:134/2018
D. No:30/2023

Güneş Sigorta A.Ş. ile Erdoğan Macila arasında Sigorta tazminatı – İhtilafsız olgu kavramı – Şahadet – İstinafın reddiMotorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü Madde 45(3) - HMUT E. 1(1) n.2 (c)

İndir

20.11.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:15/2018
D. No:28/2023

Recep Aydın ile Akansu Kardeşler Ltd. arasında Fatura alacağı – Şahadet – Şahadette çelişki – İstinafın reddi -

İndir

30.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:155/2015
D. No:25/2023

Kadriye Jeter n/d Kadriye Ahmet Jeter ile Rüfeyde Ali Gökdoğulu arasında Devrin iptali talebi – Nüfuz suistimali iddiası – Nüfuz suistimalinin ispatı – Etkinliğin kötüye kullanımı – İstinafın reddiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13

İndir

30.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:33/2017
D. No:26/2023

Akmina Travel Club ve diğeri ile Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. arasında Ticari ünvanda yalnızca mühür bulunması – Parole evidence kuralı – Yazılı bir sözleşmenin içeriğinin değiştirilemeyeceği – Ticari ünvan sahibinin imzası olmadan protoldeki ticari ünvana ait mührün yeterli olmadığı – İstinafın kabulüFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

27.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2020
D. No:27/2023

Near East University Ltd. (Yakın Doğu Üniversitesi Ltd.) ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında Haciz emrinin durdurulması talebi – Kamu alacaklarında yetkili mahkeme – İtirazı dinlemeye yetkili mahkeme – Ara emri için başvuran tarafın Mahkemeden olguları gizlememesi gerektiği – İstinafın reddi48/1977 Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası Md.13 14 15 16 17 18 19 - HMUT E.2 n.1

İndir

      
1234


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon