Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.06.2024

YİM
Numara:36/2024
D. No:14/2024

Erdoğan Emiroğluları ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında YİM’de ara emri ve koşulları – Görevden geçici çıkarılma cezasının iptali talebi – Geçici ara emri verilmesi21/1985 Öğretmenler Yasası Md.5 20 20A 42 44 45 85(4)(5) - Kamu Hizmeti Komisyonu Duruşma Yöntemi Tüzüğü Md.20 22(A) - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41

İndir

05.06.2024

YİM
Numara:122/2024
D. No:13/2024

Almila Tunç ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla KKTC arasında YİM’de ara emri verilmesinin koşulları – Meşru menfaat kavramı – Özelleştirme Yasası kapsamındaki hizmetler – Hazırlık işlemlerinin dava edilebileceği durumlar – İstinafın reddi7/1979 Kamu Görevlileri Yasası Md.6 7 61 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş ve Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Md.6(2) 18(1)(B) - 24/2012 Özelleştirme Yasası

İndir

22.05.2024

YİM
Numara:30/2021
D. No:12/2024

Cemal Paralik yetkili vekili Sibel Paralik vasıtası ile Lefkoşa Belediyesi arasında Telleme projesi izni talebinin reddi – Telleme projesinin imar mevzuatı uyarınca gelişme sayılmadığı – İdari kararların gerekçeli olması gerektiği – İşlemin iptali55/1989 İmar Yasası Md.2 - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Md.9 33(4)(A)(5) 34

İndir

27.03.2024

YİM
Numara:198/2019
D. No:11/2024

Sevil Emirzade ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Kamulaştırma kararının iptali talebi – KKTC mevzuatı bakımından kamu tüzel kişilerine ait mallarında kamulaştırma kapsamında olduğu – Birden fazla idari işlemin hangi koşulda tek celpname altında dava edilebileceği – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.41 - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası Md.2 3 13 15 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Md.2 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.21(2)

İndir

13.03.2024

YİM
Numara:106/2021
D. No:9/2024

Sami Günözger ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri – İcrai idari nitelikli işlem bilgi verici işlem ayrımı – İdarenin bilgi verici nitelikli işlemlerinin dava konusu edilemeyeceği – Davanın reddi51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.34 - 26/1977 Emeklilik Yasası Md.34 47

İndir

06.03.2024

YİM
Numara:44/2019
D. No:10/2024

Mehmet İyici ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Hali arazi icranın iptali talebi – Meşru menfaat – Davacıların merşu menfaatlerine ilişkin temel koşullar – Davanın reddi53/1989 Hali Araziler (İcralama ve Yönetim) Yasası Md.12 13 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.11

İndir

28.02.2024

YİM
Numara:108/2021
D. No:8/2024

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Bakanlar Kurulu kararının iptali talebi – Meşru menfaat kavramı – Birel işlemler – Birel işlemin idarece geri alınması – Kazandırıcı birel işlemler – Davanın reddi KKTC Anayasası Md.159 - 41/1977 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md.2 4 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.18

İndir

27.02.2024

YİM
Numara:69/2018
D. No:7/2024

Burçin Argın ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü vasıtası ile KKTC Başsavcısı ve diğeri arasında İlgili şahıslara verilen terfinin iptali talebi – iptali talep edilen idari kararın açık bir lisanla talep takririnde ortaya konması gerektiği – meşru menfaat – mahkeme kararlarının idarece yerine getirilmesi zorunluluğuKKTC Anayasası Md.1 136 152B - 51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.73

İndir

20.02.2024

YİM
Numara:96/2023
D. No:6/2024

Lamia Ceylanlı Mercan yetkili vekili İzzet Mercan vasıtasıyla ile İskele Belediyesi ve diğerleri arasında YİM’de ara emri ve koşulları – Davacının haklı olduğuna ilişkin belirtiler koşulu – Sözlü ve belgesel şahadette tutarsızlık – Ara emrinin kesinleştirilmesi9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41 - 1977 YİM Tüzüğü Md.11 - 55/1989 İmar Yasası Md.21 24

İndir

29.01.2024

YİM
Numara:27/2020
D. No:5/2024

Yusuf Ö.Yaralıoğlu ile KKTC Elektrik Kurumu veya Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında YİMin yetki alanı - Toplu iş sözleşmesinin niteliği - Birel işlemler - Kazandırıcı birel işlemler - Kazandırıcı birel işlemlerin geri alınamayacağı - İşlemin iptali KKTC Anayasası - Md.152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.18 21(1)

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon