Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.06.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:178/2016
D. No:16/2024

Lion Motors Ltd. ile Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. arasında Feshin haksız olduğu iddiası – Proforma faturanın niteliği – İstinafın reddiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası

İndir

14.05.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2016
D. No:14/2024

Mustafa Özhür ile Birben Oral arasındaHaksız fiil - zem ve kadih - zem ve kadih davalarında savunma - makul ve adil yorum savunması - istinafın kabulüFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 19

İndir

23.02.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:105/2016
D. No:5/2024

Ahmet Durak ile Groupama Sigorta Anonim Şirketi arasındaSigorta poliçesinin kapsamı - sigorta poliçesinde geçen ifadelerin yorumu - yorumun sigorta mevzuatı ile paralel yapılması gerektiği - istinafın kabulüFasıl 333 Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Yasası - Md.2 - 21/1974 Motorlu Araçlar Yol Ve Trafik Yasası - Md.2 - 9/1988 Yol Güvenliği Yasası - Md.2 5

İndir

04.01.2024

Yargıtay/hukuk
Numara:141/2016
D. No:1/2024

Şana Ticaret ve Sanayi Ltd. Ve diğerleri ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. arasında Banka kredi alacağı – Yetkisiz olarak başka hesaba aktarım yapıldığı müdafaası – Şahadet – Esasa ilişkin olgular – İstinafın kısmen kabulüHMUT E.19 n.4

İndir

22.12.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:94/2016
D. No:33/2023

Kamber Denizalp ile Merpaz Ltd. arasında Eşya satış sözleşmesi – Sözleşme tarafları – Satılan malın bedeli sipariş eden kişi tarafından ödenmişse ödemeyi yapanın büyük oranda sipariş veren olduğu – İstinafın kabulü ve hükmün iptaliFasıl 267 Eşya Satış Yasası Md.5 - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10

İndir

13.10.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:187/2016
D. No:20/2023

Zurich Sigorta A.Ş. ile Dr. Mustafa Murat Kalfaoğlu arasında Sigorta Davası – Kasko sigortanın kapsamı – Ödeme için Davacının ispat etmesi gereken hususlar – Davalının savunması – İstinafın reddi60/2010 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası Md.29(1)(2)

İndir

26.09.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:170/2016
D. No:17/2023

Esra Birkan Kutoğlu ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğeri arasında İş akdi - İş akdinin haksız feshi – İş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmeler Yasası uyarınca tazminata hükmedilemeyeceği 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.42 - 22/1992 İş Yasası Md.12(2)(D) 13(3) 25(1)

İndir

22.08.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2016
D. No:16/2023

Yağmur Selenge ile Dr. Ahmet Rifat Uzman arasındaHile iddiası - Şahadet- Hilenin varlığını iddia eden tarafın iddiasını ispatla yükümlü olduğu - Sözlü şahadet ile yazılı şahadete verilecek değer - İstinafın kabulü Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md.36

İndir

06.07.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:147/2016
D. No:15/2023

Margaret Rimmer ile Coşkun Can arasında Nüfuz suistimali - Etkinliğin kötüye kullamılması kavramı - Nüfuz suistimali ve hile kavramlarının ispatı - Şahadet - Nüfuz suistimalinde ispat yükü - Parol evidence kuralı - İstinafın kısmen kabülü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.16

İndir

16.12.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:110/2016
D. No:20/2022

Mustafa Kemal Borankan ile Tanmak Değirmen Makine İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Çek davası - çekin hileyle alındığı iddiası - iyi niyetle elinde bulunduran kavramı - çek davalarında hilenin ispatı - çekin bir anlaşmaya bağlanmasının koşulsuz ödeme aracı niteliğini ortadan kaldırmayacağı - istinafın reddi Fasıl 262 Poliçeler Yasası Md. 27 29 30

İndir

      
12345678910...


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon