Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.04.2024

A/M
Numara:11/2022
D. No:4/2024

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasında Ulusal politika metninin iptali istemi – Ulusal politika metninin niteliği – Hukuki belirlilik ilkesi – Sendikanın dava ehliyeti – Davanın reddiKKTC Anayasası Md.1 3(4) 4 5 7 36 113 121 122 147 - 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası Md.14(1) 15(2)

İndir

24.10.2022

A/M
Numara:12/2022
D. No:6/2022

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaYürütmenin durdurulması - Yürütmeyi durdurma emri talebi - Anayasa Mahkemesinde yürütmeyi durdurma emri verilmesinin koşulları - Belediyelerin özel yasa ile birleştirilmesi KKTC Anayasası Md.1 3 4 7 17 78 81(4) 89(1) 113 119 121 148 152 - 15/2022 Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin(özel) Yasa Md. 2 3 4 5 6 7 8 9 11

İndir

07.09.2022

A/M
Numara:9/2022
D. No:5/2022

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası - yerel seçimlerin yasa ile ertelenmesi - yorumlu ret kararı kavramı - Anayasa Mahkemesinin yorumlu ret kararı verebileceği durumlar - yasanın iptaliKKTC Anayasası - Md.1 3 7 81(4) 89(1) 119 147 - 5/1976 Seçim Ve Halkoylaması Yasası - Md.11(3)

İndir

30.06.2022

A/M
Numara:11/2020
D. No:4/2022

Toplumcu Demokrasi Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - bilişim sistemi ve verilere el konulması - erişimin engellenmesi - ifade özgürlüğü - basın özgürlüğü - özel hayatın gizliliği ile trafik verileri arasındaki bağlantı - yasadaki bir kuralın Anayasaya uygunluğu için gerekli kriterlerKKTC Anayasası - Md.1 11 17 18 19 20 24 26 29 30 36 147 - 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası - Md.2 - 32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md. 2 3 14 18(3)(4)(5) 20 21 22 23(1)(D)

İndir

23.06.2022

A/M
Numara:14/2019
D. No:3/2022

Hülya Akçakale n/d Hülya Demir ile Net House Bilgi İşlem Merkezi Ltd. arasındaAnayasaya havale - iş hukuku - haksız fesih davası - feshin geçersizliği talebi - fesih bildirimi - haksız fesihe ilişkin madde fıkrasının yorumu - haksız feshin iptali için hak düşürücü süre ve tazminat hakkı KKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 17 148 - 22/1992 İş Yasası - Md.3 13(1) - 17/1993 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 4 8 9 10

İndir

21.06.2022

A/M
Numara:7/2020
D. No:2/2022

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası - hukuk devleti ilkesi - hukuki öngörülebilirlik - hukuki güvenlik - haklı beklenti - haklı beklentinin korunması gereken meşru haklı beklenti olarak kabul edilebilmesi için hakkaniyete uygun olması gerektiğiKKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 11 12 14 49 147 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.15

İndir

07.04.2022

A/M
Numara:14-15/2020
D. No:1/2022

Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şti.Ltd. ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ve diğerleri arasındaAnayasaya havale - etkenlik unsuru - Anayasaya havalede uyuşmazlık konusu yasa veya kuralının etkenliğinin değerlendirilmesi - eşitlik ilkesine aykırılığa ilişkin kriterler - hak arama özgürlüğüne aykırılığa ilişkin kriterler - yükümlülük yükleyen yasaların katı yoruma tabi tutulması kuralı - havale talebinin reddiKKTC Anayasası - Md.1 7 8 12 17 148 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.74 - Fasıl 223 Taşınmaz Mal Satışlarının Kısıtlanması Yasası - Md.3 4 5 6

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon