Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.04.2021

A/M
Numara:2/2018
D. No:3/2021

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hizmet Sendikası(Hizmet-Sen) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaİptal davası - sendikanın dava açma ehliyeti - hukuk devleti ilkesi ve hukuki güvenlik kavramı - laiklik ilkesi - din eğitimi faaliyetlerinin devletin gözetim ve denetiminde yürütülmesi gerektiğiKKTC Anayasası- Md. 1 4 8 23 59 121(3) 131 133 147 - 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi(Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları)Yasası - 29/1993 Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md. 2 4 5 16(3) 17

İndir

01.04.2021

A/M
Numara:10/2018
D. No:2/2021

Zehra Yüksel ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaAnayasaya havale - Anayasanın 131. maddesinin yorumu - Fasıl 337nin Anayasa md.131 e aykırı olup olmadığı - Temel Evkaf Kurallarının (Ahkamül Evkaf) Anayasal norm statüsünde olmayıp Fasıl 337 dahil yürürlükte bulunan mevzuata eşit olduğu - Temel Evkaf Kurallarının (Ahkamül Evkaf) vakıf ve vakıf malları konusunda uygulanacak konuları içeren hukuki kaynak olduğuKKTC Anayasası - Md. 1 42 131 148 149 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 38 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası - Md. 10 34 55 - 73/1991 Vakıflar ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

11.01.2021

A/M
Numara:20/2018
D. No:1/2021

Ulusal Birlik Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve diğeri arasındaMeclis kararının iptali istemi - yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin cumhuriyet meclisi kararının iptali istemi - yasama dokunulmazlığının kaldırılabilmesi için gerekli koşullar - isnadın ciddi olması ve dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlı olmaması koşullarının değerlendirilmesi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 1 84 85 147 - Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü - Md. 128 129 130 - Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 105 - 63/2006 Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası - Md. 9 23 25 - Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü - Md. 2 8 11 13

İndir

11.02.2020

A/M
Numara:7/2018
D. No:1/2020

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU–SEN) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasındaMutlak eşitlik - nisbi eşitlik - haklı beklenti - kazanılmış hak - aynı grup içinde yer alanlar arasındaki eşitsizliğin anlaşılabilir amaçla ilgili makul ve adil olması gerektiği aksi takdirde Anayasanın 8. maddesine aykırı olacağıKKTC Anayasası - Md. 1 4 8 49 121(2)(4)(5) 147 - Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası - Md. 93(3)(4) 53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası - Md. 2(3) 4 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.58(4)(B) - 6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası - Md.59(2)(B)

İndir

12.12.2019

A/M
Numara:4/2018
D. No:4/2019

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasında.Anayasa Mahkemesine havale - sonuçlanan davada yapılan havalenin karara bağlanamayacağıKKTC Anayasası - Md.148 - Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9

İndir

11.12.2018

A/M
Numara:5/2017
D. No:5/2018

Hülya Özbeşer ve diğerleri ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ve diğerleri arasındaAnayasa havale - mülkiyet hakkı - mülkiyet hakkının tarihi eserlerle ilgili olarak kısıtlanmasıKKTC Anayasası - Md. 36 39 148 - 60/1994 Eski Eserler Yasası- Md. 7 8 9 18

İndir

29.06.2018

A/M
Numara:6/2011
D. No:4/2018

Toplumcu Demokrasi Partisi ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında.Anayasa md. 147 - 51/1984 sayılı Yasanın bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı.KKTC Anayasası- Md. Başlangıç Kısmı 1 3 4 5 6 7 8 17 18 18(3) 20 24 33 35 49 49(1) 53 118 121 121(4)(5) 136(2) 139 160

İndir

14.05.2018

A/M
Numara:7-8/2017
D. No:3/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Geçici Personel Yasası- Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri (Değişiklik) Yasası- eşitlik - kamu görevine girme hakkıKKTC Anayasası - Md. 1 8 72 120 121 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 62 - Uluslararası Çalışma Örgütü (İL0)nün İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında III Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md.1 2

İndir

20.04.2018

A/M
Numara:2-3/2015
D. No:1/2018

KKTC Başsavcılık ile Murat KanatlıAnayasa havale- Bağımsız ve tarafsız mahkeme - Adil yargılanma hakkıKKTC Anayasası -Md.17(2) 136(1) 156(4)- 17/1980 Seferberlik Yasası Md. 11(5) - 34/1983 Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası - Md.3(1) 6(2)

İndir

20.04.2018

A/M
Numara:6/2017
D. No:2/2018

KKTC Cumhurbaşkanlığı ile KKTC Meclisi arasındaGörüş istemi - Kamu Sağlık Çalışanları(Değişiklik) Yasası - Mutlak eşitlik nispi eşitlik kavramıKKTC Anayasası- Md. 146

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon