Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:5/1979
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20
Karar Konusu:YÜKSEK SEÇİM KURULU SEKRETERİNİN YAPTIĞI İŞLEMLER.
Karar Özeti:Yüksek Seçim Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası hükümleri uyarınca Kurul adına Kurul sekreterinin yaptığı Yasaya uygun normal işlemlerin ilgili dosyalarda gözüktüğünü nazara aldı ve bu gibi işlemlerle ilgili ayrıca tutanak tutulmamasına oybirliği ile karar verdi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon