Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 18/2018
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 14
Karar Konusu:BELEDİYE SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ – ARA SEÇİM – BAŞKAN VEKİLİ VE TÜM BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN İSTİFASI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Yeni Erenköy Belediyesi Başkan ve Meclis üyelerinin topluca istifalarını sunmaları üzerine Yüksek Seçim Kurulu durumu tezekkür etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Yeni Erenköy Belediyesinde istifa eden Meclis Üyelerinin yerine 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasasının 14(2) maddesine uygun olarak yeni üyelerin atanmasına oy çokluğu ile karar verdi. Karşı oy yazısında ise karara katılmayan iki Yargıç çoğunluk görüşünün aksine somut olay düşünüldüğünde Yeni Erenköy Belediyesinde Belediye Meclis Üye tam sayısının en az yarıdan bir fazlasının boşalmış olduğu açık gerçeği ile karşılaşıldığını bu gerçek ışığında konunun 14’üncü maddenin (3)’üncü fıkrası tahtında değerlendirilmesi ilgili istifaların derhal Resmi Gazete’de ilan edilmesi ve ilan tarihi itibarıyle de ara seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon