Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:Karar No: 45/2003
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9(2)(ç) 14B (1)(C)
Karar Konusu:ADAYIN SABIKA KAYDI – SEÇİLEBİLME NİTELİKLERİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Gazimağusa Kaymakam muavini 3/11/2003 tarihli bir yazıyla Paşaköy Muhtarının Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinin 1339/2003 sayılı davasında uyuşturucu tasarrufundan 18 ay hapis cezasına mahkûm edildiğini yazılı olarak Yüksek Adliye Kuruluna bildirdi ve gereğinin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu Muhtarın Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasının (ç) bendinde belirlenen suçlardan birinden mahkûm olduğu cihetle muhtarlığın Yasanın 14B (1) (c) maddesi uyarınca boşalmış sayıldığına boşalmanın Resmi Gazete’de ilânından başlayarak geçerlilik kazanacağının kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon