Ana menuyu geç or Gec


KKTC Yüksek Mahkemesi ile TC Anayasa Mahkemesi, TC Uyuşmazlık Mahkemesi ve Türkiye Adalet Akademisi arasında ayrı ayrı işbirliği protokolleri imzalandı.

Yüksek Mahkememiz ile TC Yüksek Yargı organları arasında mevcut olan sıcak ilişkilerin son zamanlarda ivme kazanmasının bir sonucu olarak imzalanan protokoller ile, yüksek yargı organlarımızın, kurumsal kapasitelerinin ve karşılaştırılmalı hukuk araştırmalarnın güçlenmesine katkı sağlamak üzere programlar yürütüp, geliştirmek suretiyle işbirliğinin derinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

İmzalanan protokoller, ana hatları ile; ortak eğitim ve araştırma programları düzenlemek, bilgi ve deneyim alış verişinde bulunmak, eğitim enstürmanları ve uzman değişiminde bulunmak, ortak seminerler düzenlemek, uluslararası sempozyum ve bilimsel toplantılara katılımın sağlanması gibi faaliyet alanlarında işbirliğinin yapılması gibi hususları düzenlemektedir.

Yüksek Mahkeme, imzalanan protokollerin yargı organımıza büyük katkı sağlayacağı, keza 3. ülkelerin yüksek yargı organları ve uluslararası hukuk örgütleri ile temas olanakları yaratacağı inancını taşımaktadır.

Protokoller 29 ve 30 Haziran tarihlerinde Ankara’da düzenlenen ve karşılıklı heyetlerin hazır bulunduğu toplantılarda, Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ile TC Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, TC Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Serdar Özgüldür ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Yılmaz Akçil tarafından imzalanmıştır.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon