Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.12.2019

Yim/İst
Numara:14/2017
D. No:5/2019

Akdeniz Otomotiv Teknolojileri Free Port Ltd. ile Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinin görev alanı - özel hukuk işlemi idari işlem ayrımı - idarenin kira sözleşmesi yapma konusunda serbest olması ve bir takım yükümlülüklere bağlı olmaması durumunda alınan kira sözleşmesi yapma kararının özel hukuk alanına girmesi26/1983 Serbest liman ve Bölge Yasası - Md. 5 6 30

İndir

24.09.2019

Yim/İst
Numara:2/2017
D. No:4/2019

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Viyabank Ltd. ve diğeri arasındaYasaların yorumu - yasada geçen kelimelere verilecek anlam39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası - Md.3(4) 6(1)(C)(3) - 62/2017 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası - Md. 6(1)(Ç)

İndir

17.05.2019

Yim/İst
Numara:16/2017
D. No:3/2019

Havva Ş. Sarp ve diğeri ile Arzu Feriha Zeka arasındaKolektif organlar - idarenin hazırlık işlemleri - meşru menfaat - bir işlem veya eylem yapmaya yetkili bir kurulun alacağı kararlar - işlemin yetki unsurunda sakatlık33/1993 KKTC Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası - Md.17(1) - KKTC Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü - Md.4

İndir

22.03.2019

Yim/İst
Numara:3/2017
D. No:2/2019

Cemil Bulut ile Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaGöreve son verme - KKTC İdari Yargılama Hukukunda Usul - sebep ikamesi ilkesi - yasal temel ikamesi ilkesiKKTC Anayasası- Md.152 - 51/1984 Polis örgütü(Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.63(4) 71(2)(C) 115(3)(b)(xiii)- 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.18

İndir

13.04.2018

Yim/İst
Numara:6/2017
D. No:1/2018

Girne Üniversitesi ile University of North Cyprus Ltd. arasındaİlgili şahıs eklenme talebi - Kamu tüzel kişiliği kavramı Anayasa - Md. 113(3)- 65/2005 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası - Md.3 4 14(1)23 25 26 41 42 43 - Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Md.8

İndir

22.06.2017

Yim/İst
Numara:7/2017
D. No:4/2017

Aerian Solutions Ltd ile 1-Merkezi İhale Komisyonu, 2-KKTC Bilgi Teknolojileri veHhaberleşme Kurumu, 3- Rekabet Kurulu arasındaAra emri - Yürütmenin durdurulması - YİM davalarında ara emri verilmesi ile ilgili düzenleme.YİM Tüzüğü - Md.11 9/76 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

23.05.2017

Yim/İst
Numara:1/2017
D. No:3/2017

Mahmut Gümüşsoy ile 1-Polis Genel Müdürlüğü Polis Hizmetleri Komisyonu, 2-KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 3- Sonuç Naneci, 4-Günay Karacamert, 5-Ahmet Aydoğdu arasındaSözlü sınav - Mülakat - İdarenin takdir yetkisi - Zincir işlem51/84 Polis Örgütü Yasası - Md.73(4) 599/2011 Polis Sınav Tüzüğü - Md.13 16

İndir

23.01.2017

Yim/İst
Numara:10/2015
D. No:2/2017

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Suiçmez ile 1-KKTC Barolar Birliği, 2- Avukat Hasan Esendağlı arasındaAvukatlar ile ilgili disiplin prosedürü - Şekil kuralları - Şekil kurallarının tümüne uygulmamasının iptal sebebi olmaması - Avukatın ihmalinin hem disiplin suçu hem de haksız fiil olabileceğiFasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 17(2)(Ç)

İndir

06.01.2017

Yim/İst
Numara:8/2016
D. No:1/2017

Temiz Toplum Derneği n/d Toparlanıyoruz Hareketi ile Bakanlar Kurulu arasında.Meşru menfaat - Derneklerin iptal davası açma ehliyeti - Yürütmenin durdurulması.-

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon