Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.05.2024

YİM
Numara:30/2021
D. No:12/2024

Cemal Paralik yetkili vekili Sibel Paralik vasıtası ile Lefkoşa Belediyesi arasında Telleme projesi izni talebinin reddi – Telleme projesinin imar mevzuatı uyarınca gelişme sayılmadığı – İdari kararların gerekçeli olması gerektiği – İşlemin iptali55/1989 İmar Yasası Md.2 - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası Md.9 33(4)(A)(5) 34

İndir

13.03.2024

YİM
Numara:106/2021
D. No:9/2024

Sami Günözger ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında İdarenin dava edilebilir işlemleri – İcrai idari nitelikli işlem bilgi verici işlem ayrımı – İdarenin bilgi verici nitelikli işlemlerinin dava konusu edilemeyeceği – Davanın reddi51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.34 - 26/1977 Emeklilik Yasası Md.34 47

İndir

28.02.2024

YİM
Numara:108/2021
D. No:8/2024

Güvenlik Kuvvetleri Personeli Yapı Kooperatifi Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Bakanlar Kurulu kararının iptali talebi – Meşru menfaat kavramı – Birel işlemler – Birel işlemin idarece geri alınması – Kazandırıcı birel işlemler – Davanın reddi KKTC Anayasası Md.159 - 41/1977 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Md.2 4 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.18

İndir

11.12.2023

YİM
Numara:12/2021
D. No:29/2023

Yusuf Sadrazam ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında Göreve son verme kararının iptali istemi – idari işlemin sebep ve konu açısından sakatlığı – Toplu İş Sözleşmesinin niteliği – İdari İşlemlerde dinlenme hakkı ve niteliği – Göreve son verme kararının iptaliKKTC Anayasası Md.152 - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.16

İndir

15.05.2023

YİM
Numara:80/2021
D. No:16/2023

Ali Ömer Kofalı Homes Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında KDV ve Stopaj vergilerinin iptali talebi - Çatışan mevzuat - Sonraki kanun öncekini ilga eder ilkesi - Davanın reddi47/1992 Katma Değer Vergisi Yasası Md.2 7 11(8) - 44/1996 Gümrük Vergileri Tarife Yasası Md.2 18 - 24/1982 Gelir Vergisi Yasası Md.31(4)

İndir

09.05.2023

YİM
Numara:86/2021
D. No:14/2023

Sözen Arifoğlu ve diğeri ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında İnşaat izninin iptali istemi - Kat mülkiyeti - Ortak alanlarda yapılacak tadilat ve güçlendirme - Ortak alanlarda yapılacak yeni konut inşaatlarında tüm mal sahiplerinin muvafakatinin alınması gerektiği - İdari işlemin kısmi iptali35/2010 Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Yasası Md.21(2) - Yollar ve Binalar Tüzüğü Md.5

İndir

08.06.2022

YİM
Numara:140/2021
D. No:17/2022

Şehir Plancıları Odası ile Turizm ve Çevre Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYİMde ara emri ve koşulları - Emirnamelerin niteliği tartışması - YİMin yetkisi55/1989 İmar Yasası - Md.2 7 8 38 - 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Yasası - Md.32 - 47/1988 Şehir Planlama Dairesi(Kuruluş Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası -

İndir

26.01.2022

YİM
Numara:75/2021
D. No:4/2022

Seda Okgül ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - karar veya işlemin kısmi ilgası ile tam ilgası arasındaki fark - yasanın verdiği yetkinin aşıldığı iddiası - tüzük dışındaki düzenleyici işlemlerin dava edilebilir nitelikte olması42/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası - Md. 36 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.19

İndir

17.01.2022

YİM
Numara:142/2021
D. No:3/2022

Özgün Livaneli ile Merkezi Cezaevi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - şartlı tahliye süresi içerisinde suç işleyen mahkûmun şartlı tahliyesinin iptaliFasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası - Md.4 10 - 28/2016 Uyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasası - Md.5(1)(4) - 9/1976 Yasası - Md.41 - Şartlı Tahliye Tüzüğü - Md.7(1)(2)

İndir

06.01.2022

YİM
Numara:12/2021
D. No:1/2022

Yusuf Sadrazam ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasındaAra emri - YİMde ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinde telafisi imkânsız zarar kriteriKKTC Anayasası - Md. 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.16

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon