Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.03.2023

YİM
Numara:102-106/2017
D. No:9/2023

Terminal Yapı ve Ticaret Anonim Şirketi ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı arasında Meşru Menfaat - Meşru menfaatin güncelliği - Derneklerin dava ehliyeti - Özel izin için konan istisnai kurallara sıkı şekilde uyulmamasının esasa ilişkin sakatlığa yol açacağı - İşlemin iptali KKTC Anayasası Md.152(2) - 18/1998 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası Md.4(1) - 19/1998 Yapı İnşaattı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası Md.2 4 15(1) 19(1)(2)

İndir

30.05.2022

YİM
Numara:148/2017
D. No:14/2022

Mustafa Taydemir ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve diğerleri arasındaMeşru menfaat - disiplin hukuku - geçici olarak görevden çıkarma cezası - disiplin cezası veren makamın takdir yetkisini kullanırken dikkate alması gereken hususlar - ölçülülük ve orantılılık ilkeleri - mahkemenin kendisini ceza veren makamın yerine koyup ceza takdir edemeyeceği - davanın reddi 65/2007 Belediye Personel Yasası - Md.91 95 96(4)(D) 99(3) - 51/1995 Belediyeler Yasası - Md.2

İndir

25.02.2022

YİM
Numara:38/2017
D. No:6/2022

Mehmet Can ile Girne Belediyesi Başkanı Asbaşkanı Girne Belediye Meclis Üyeleri ve Kasaba Hemşehrileri ve diğerleri arasındaPlanlama onayının iptali talebi - idari davalarda hak düşürücü süre - idari davalarda hak düşürücü sürenin başlangıç tarihine ilişkin ihtilaflar - meşru menfaat kavramı - idari ihmal - ortada idari bir karar olması durumunda idari ihmalden söz edilemeyeceği - planlama onayını iptaliKKTC Anayasası -Md.152(2) - Fasıl 96 Yollar Ve Binalar Düzenleme Yasası - Md.10 - 55/1989 İmar Yasası - Md.20(2) 22 - 1990 Planlama Onayı Tüzüğü - Md. 15 16 - 2007 Girne İkinci Bölge Emirnamesi - Md. 2 10(7) 12(6)

İndir

25.02.2022

YİM
Numara:161/2017
D. No:5/2022

Seniha Metay Sadıkoğlu ile K.K.T.C Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi vasıtasıyla K.K.T.C ve diğerleri arasında Davacının kamuda sürekli personel statüsüne geçmeden önce fon bünyesinde yaptığı hizmetlerinin maaş ayarlamasında dikkate alınması talebi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md.152 - 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.6 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.4(5)

İndir

26.10.2021

YİM
Numara:137/2017
D. No:14/2021

Selim Cangil Terekesinin Tereke İdare Memuru Serpil Cangil ve Şebnem Cangil ve diğeri ile KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında İdari davalarda hak düşürücü süre - hak düşürücü sürenin başlangıcı - yokluk iddiası - T cetveline sehven yazılmış kaydın silinmesi41/1977 İskan Topraklandırma Ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.69

İndir

22.01.2021

YİM
Numara:99/2017
D. No:1/2021

Olgun Amcaoğlu Ali Hacı Hasan Kanlı Terekesi’nin Tereke İdare Memuru sıfatıyla ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi ve/veya Belediye Başkanı ve/veya Belediye Meclisi ve/veya Meclis Üyeleri ve/veya Gönyeli şehri hemşerileri arasında İdari işlemin dayandığı bir başka idari işlemin varlığı halinde dayanak idari işlemin dava edilmesi gerektiği - dayanak idari işlemin yoklukla sakat olmasının sonucu değiştirmemesi - davanın reddi Fasıl 170 Elektrik Yasası - Md. 3 16 - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - Md. 3 9

İndir

30.11.2020

YİM
Numara:71/2017
D. No:21/2020

Nevzat Özkunt ile Türkiye İş Bankası A.Ş ve diğeri arasındaİdari işlem özel hukuk işlemi ayrımı - emeklilik talebi - hizmetlerin birleştirilmesi talebi - davanın reddiKKTC Anayasası - Md. 152 - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md. 2 3 4 - 16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Md. 3 11 95 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 2

İndir

16.06.2020

YİM
Numara:56/2017
D. No:9/2020

Funworld Entertainment Company Limited ile KKTC Maliye Bakanlığı Gümrük ve Rüsumat Dairesi ve/veya Mağusa Gümrük Dairesi vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaTicari mal kavramı - idari işlemin mevzuata uygunluğu - davanın reddi12/1983 Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md. 5 8 12

İndir

16.06.2020

YİM
Numara:25/2017
D. No:10/2020

Mustafa Yeşil ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vasıtasıyla KKTCMünhal ilanı - atama kararı - hazırlık işlemleri - kurul tarafından verilen kararlar - hazırlık işlemlerinin iptal davasına konu edilme koşulları25/1985 Öğretmenler Yasası - Md. 95(4) 102 - 53/1983 Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası - Öğretmenler Sicil Tüzüğü - Md. 5 7 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md. 5(2)(C)(c)(e)

İndir

03.12.2019

YİM
Numara:130/2017
D. No:28/2019

Halide Gültekin ile Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtası ile KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında Münhal - atama işleminin hukuka uygun olup olmadığıKKTC Anayasası - Md. 152 - 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü - Md.5(1)(C)

İndir

      
123456


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon