Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.07.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:88-130/2021
D. No:14/2023

Fehmi Köroğlu yetkili vekili Arif Köroğlu vasıtasıyla ile Cyprus Ata Properties Construction Ltd. ve diğeri arasında Şirket istida - Şirket istidanın niteliği – Vekaletname – Vekaletnamenin vekilinin iradesini yansıtması gerektiği – Vekaletnamenin geçerliliği – Vekaletnamede kimlik kartı numarasının sonradan elle doldurulması – Şayia şahadet (hearsay) – Vekilin şahadet vermesi – İstinafın kabulü Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası Md.6 7 8 9 - 9/1976 Mahkemeler Yasası Md.41

İndir

23.06.2023

Yargıtay/hukuk
Numara:57/2021
D. No:13/2023

Sercem Construction Limited ile Kıvanç M.Rıza arasında Avukatlık ücreti alacağı – Özel avukat tutma varakası ve niteliği – Avukat değişikliği ihbarı ile beraber avukat tutma varakası verilmesini zorlayan bir kural olmaması – Özel avukat tutma varakasına dayanılarak avukatlık ücreti ödenmesinin zorlanabileceği haller – İstinafın kısmen kabulü9/1976 Mahkemeler Yasası Md.24 - HMUT E.2 n.14 E.3 n.1 E.59 n.3 n.29(ii)(b)

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2021
D. No:10/2022

Longson (EU) Enterprises Ltd. ile Akşan Etüt Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.arasındaSüre uzatılması(extension) istidası - ek süre verilmesi talebi - istinaf ihbarnamesinin yürürlük süresinin uzatılması talebi - hukuk muhakemeleri usulü tüzüğünde öngörülen sürelerin uzatılmasının koşulları - istinafın reddiH.M.U.T. E.1(B) n.2(a) E.35 n.33 E.57 n.2

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:131-51-52-53-59-60-132/2021
D. No:11/2022

Murat Bozoğlu ve diğerleri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinin amacının statükonun korunması olması - mahkemenin soruşturma emri vermesi - davanın esasının incelenmesine geçilmeden mahkemenin soruşturma emri vermesinin sakıncalı olması9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1) - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

14.01.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:20/2021
D. No:1/2022

İldeniz Marketing Limited ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited arasındaHükümlü alacak - hükümlü alacağın tahsilinin engellenmesi - icradan mal kaçırılması - 3. şahsın haczedilen malın üzerindeki hakkı - şirket peçesinin kaldırılması (piercing the corporate veil) prensibi ve uygulanacağı durumlarFasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.21 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.38

İndir

08.11.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:98/2020
D. No:17/2021

Diadem Hotels & Tour (DHT)Ltd. ile Korman Construction Ltd. arasındaİcranın durdurulması istidası - icranın durdurulması istidasının tek taraflı veya ihbarlı yapılmasını belirleyen koşullarH.M.U.T. E.35 n.18

İndir

06.09.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:117/2021
D. No:16/2021

Stephan Gerard Menzies ile Gıynık Gazetesi Ltd. ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri prensipleri - zem ve kadih davalarında ara emri verilmesine ilişkin prensipler - erişimin engellenmesi talebi - bilişim suçları yasası uyarınca zem ve kadih davalarında erişimin engellenmesi32/2020 Bilişim Suçları Yasası - Md.20 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:183/2018
D. No:14/2021

Onur Turizm Ticaret Endüstri Ltd. ile Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Yeni İskele Belediyesi n/d İskele Belediyesi Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri ve Hemşehrileri arasındaTahliye - arazi kira sözleşmesi - hali arazi kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle tahliye - devlete ait mülklerde kiracı olan kişilerin sözleşmelerinin sona ermesi halinde işgalci olacakları53/1989 Hali Araziler (İcarlama Ve Yönetim) Yasası - Md.10 11A

İndir

30.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:13/2016
D. No:15/2021

Atalay Sılay ile Güvenlik Kamu Görevlileri Kooperatifi Ltd. arasındaÖzel hukuk kamu hukuku ayrımı - idari yargı adli yargı ayrımı - hizmet akdinin feshi - haksız fesihFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md.18 54 - 22/1992 İş Yasası - Md.13 - Kooperatif Şirketler Tüzüğü - Md.69(5)

İndir

25.06.2021

Yargıtay/hukuk
Numara:102/2018
D. No:13/2021

Philip James Kirby yetkili vekilleri ve temsilcileri John Kirby ve Brain Robinson vasıtasıyla ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasında Masraf tespitinin alt mahkeme tarafından iptali - mahkemenin dava masraflarını kimin ödeyeceğine dair emir vermediği durumlarda masrafların davayı kaybedene otomatik olarak yüklenemeyeceğiH.M.U.T. E.25 n.6

İndir

      
123


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon