Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
23.06.2022

A/M
Numara:14/2019
D. No:3/2022

Hülya Akçakale n/d Hülya Demir ile Net House Bilgi İşlem Merkezi Ltd. arasındaAnayasaya havale - iş hukuku - haksız fesih davası - feshin geçersizliği talebi - fesih bildirimi - haksız fesihe ilişkin madde fıkrasının yorumu - haksız feshin iptali için hak düşürücü süre ve tazminat hakkı KKTC Anayasası - Md.1 7 8 10 17 148 - 22/1992 İş Yasası - Md.3 13(1) - 17/1993 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 4 8 9 10

İndir

20.02.2020

A/M
Numara:17/2019
D. No:2/2020

Demokrat Parti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaAnayasa Mahkemesinde yürütmenin durdurulması emri verilmesinin koşulları - yasama dokunulmazlığının kaldırılması - yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı milletvekilinin Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamayacağıKKTC Anayasası - Md. 1 7 10 17 81 84 147 148 - Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü - Md. 128 129 130

İndir

12.12.2019

A/M
Numara:4/2018
D. No:4/2019

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasında.Anayasa Mahkemesine havale - sonuçlanan davada yapılan havalenin karara bağlanamayacağıKKTC Anayasası - Md.148 - Olağanüstü Durum Süresince Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şahıslara Gayrimenkul Mal Satışını Önleyen Yasa - Md.3 7 - Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9

İndir

29.07.2019

A/M
Numara:7/2019
D. No:3/2019

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı arasındaYürütmenin durdurulması - yürütmenin durdurulmasının koşullarıKKTC Anayasası - Md.1 3(4) 4 5 7 8 10 36 52 78 92 112 121 147 - 25/1985 Öğretmenler Yasası - Md.53

İndir

27.06.2019

A/M
Numara:4/2017
D. No:2/2019

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında.Tebliğ düzenleyici işleminin niteliği - tebliğ ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılıp açılamayacağıKKTC Anayasası - Md. 1 3(4)4 7 8 10 11 17 49 52 121 122 147 - 41/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası - Md. 51 (1)(A)- Merkez Bankası İdare Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği

İndir

28.02.2019

A/M
Numara:12/2016
D. No:1/2019

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi arasında.Eşitlik ilkesi - mutlak eşitlik nispi eşitlik ayrımı - eşitsizliğin haklı nedene dayanması meselesiKKTC Anayasası - Md. 1 3(4) 4 7 8 10 11 17 49 52 - 18/1978 Sayıştay Yasası - Md.39(4)

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon