Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
20.04.2018

A/M
Numara:2-3/2015
D. No:1/2018

KKTC Başsavcılık ile Murat KanatlıAnayasa havale- Bağımsız ve tarafsız mahkeme - Adil yargılanma hakkıKKTC Anayasası -Md.17(2) 136(1) 156(4)- 17/1980 Seferberlik Yasası Md. 11(5) - 34/1983 Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi ile Güvenlik Kuvvetleri Yargıtayının Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasası - Md.3(1) 6(2)

İndir

29.06.2017

A/M
Numara:14/2015
D. No:9/2017

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Mustafa Kansay ve diğerleri arasındaKazanılmış hak - Kazanılmış haktan bahsedebilmek için bir hükmün icra edilmesi gerekir - Anayasaya aykırılık incelenirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kurallarının dikkate alınması gereği - Mülkiyet hakkı - Mülkiyet hakkının kapsamı - Mülkiyet hakkının yasa ile sınırlandırılabilmesi - Adil denge - Orantılılık - Hukuki kesinlik - Yasallık29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanan Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.23456 6A KKTC Anayasası - Md. 36 41(1)(C) 41(2) 63

İndir

30.05.2017

A/M
Numara:7,8,9,10/2015
D. No:7/2017

KKTC Başsavcısı ile Cemal Metin Bulutoğulları arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - Yerel yönetim üzerinde idari vesayet - Daha önceden verilen Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı.45/2011 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası - Md. 2458(7)21(1) KKTC Anayasası - Md.13712119

İndir

20.04.2017

A/M
Numara:4/2015
D. No:5/2017

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaAnayasa Mahkemesine havale - Havale için gereken şartlar - Etkenlik hususu.KKTC Anayasası - Md.148

İndir

10.11.2016

A/M
Numara:18/2015
D. No:6/2016

Birleşik Kıbrıs Partisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi arasındaİptal davası açma hakkı - Siyasi partilerin kuruluş olarak değerlendirilmemesi - Sadece Mecliste temsil edilen Siyasi Partilerin iptal davası açma ehliyetine sahip olması.KKTC Anayasası - Md.147

İndir

07.04.2016

A/M
Numara:15/2015
D. No:3/2016

KKTC Başsavcısı ile Çetin Bağcıer arasındaAnayasaya havale - Fasıl 96 Yollar ve Binlar Yasasının 10(1) ve 20. maddelerinin Anayasanın 1, 8 ve 36. maddelerine aykırı oduğu iddiası - Hukukun üstünlüğü ilkesi - Cezaların kişiselliği - Etkenlik konusu - Sanık hakları - Havalenin zamansız (Prematüre) yapılması - Havale prematüre yapıldığı için iddiaların içeriği incelenmeden havalenin iptal edilmesi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md 10(1) ve 20 KKTC Anayasası - Md. 18 ve 36.

İndir

31.03.2016

A/M
Numara:5/2015
D. No:2/2017

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaAnayasaya aykırılık - Fasıl 278 Evlilik Dışı Çocular Yasasının 8(a)(1) maddesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı - Evlilik dışı çocuklar - Babanın varsayılması (putative father)- Nafaka emri (affiliation order) - Hak arama özgürlüğü - Yasal yargı yoluna başvurma hakkı - Çocuk haklarına dair sözleşme - Uluslararası sözleşmelerin KKTC hukukundaki satatüsü - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, yasa kurallarından üstün olması - Hukukun üstünlüğüFasıl 278 Evlilik Dışı Çocuklar Yasası - Md.8(a)(1)

İndir

07.09.2015

A/M
Numara:1/2012
D. No:6/2015

Tekjen Construction Ltd. ile Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. arasındaAnayasaya aykırılık - Anayasaya havale - 38/07 sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasının bazı maddelerinin Anayasanın 1, 46 ve 129. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasaya havale talebi - Etkenlik konusu - Davalının Davacıya talimat verip vermediğ konusunda bulgu olmaması - Hukukun üstünlüğü - Sözleşme yapma hakkı - Havalenin zamansız (Prematüre) yapıldığı nedeniyle havalenin reddi.38/07 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md. 2 13 14 15

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:6/2014
D. No:5/2015

Seyhan Egemen ile Hanife Mine Egemen n/d Hanife Mine Küçükabak arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 1/98 sayılı Aile Yasasının 24(8) madesinin, Anayasanın 1, 7, 17 ve 35 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasanın 24/8) maddesinin Anayasanın 17 ve 35. maddelerine aykır olmadığına oy birliği ile ve ilgili yasa maddesinin Anayasanın 1. maddesine aykırı olduğuna oy çokluğu ile karar verilmesi - Madde 24(8) Eşler sürekli 3 yıl süre ile ayrı olarak yaşamışlarsa eşlerden herhangi birinin boşanma davası açabilmesi - Tazminat - Kabahatli tarafın kabahatsiz tarafa tazminar ödemesi.1/98 Aile Yasası - Md.24(8)

İndir

25.06.2015

A/M
Numara:23/2014
D. No:4/2015

KKTC Başsavcısı ile Ramazan Aslan arasındaAnayasaya havale - Anayasaya aykırılık - 20/2014 sayılı yasa ile değiştirilen Fasıl 154 Ceza Yasasının 153 ve 154 maddelerinin Anayasanın 1, 17, 18 ve 136 maddelerine aykırı olup olmadığı tartışması - İlgili yasa maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmesi - Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi - Yasaların kamu yararına dayanması ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası - Md. 153 154.

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon