Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:32/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 73 ve 74
Karar Konusu:BİR PARTİNİN SEÇİM AFİŞLERİNE FAHRİ BAŞKANLARININ RESMİ İLE “LİDERİMİZ S……… Ö………” YAZISINI KOYMASINDA SAKINCA YOKTUR.
Karar Özeti:

Sosyal Adalet Partisinin 29 Mayıs 1981 tarihli kendi seçim afişlerine fahri başkanları Selahaddin Öztokatlı’nın resminin ve “liderimiz Selahaddin Öztokatlı” yazısının konulmasının yasal bir sakıncası olup olmadığı sorulmuştur.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

Yasanın 73. maddesine göre seçimlere katılan siyasal partiler bağımsız adaylar, duvar ve duvar ilânı asmak el ilânı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. 74. maddeye göre propaganda için kullanılan duvar ilânları ve diğer her türlü matbualar üzerinde, Türk Bayrağı, dini ibareler, arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır. Görülüyor ki Yasada ilgili partinin isteğini yasaklayan herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Sonuç olarak S.A.P’ın dilekçesinde belirttiğinin yapılmasında sakınca olmadığına oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon