Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:55/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 43
Karar Konusu:SANDIK SEÇMEN LİSTELERİNİN ONAYLI BİRER NÜSHASI SADECE SİYASAL PARTİLERİN İLÇE BAŞKANLARINA VERİLİR.
Karar Özeti:Girne ilçe seçim kurulu başkanı bazı bağımsız adayların sandık seçmen listelerinin birer nüshasının kendilerine verilmesi için ilçe seçim kuruluna müracaat ettiklerini bildirdi ve 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 43.maddesinin (2)’nci fıkrasına rağmen bu istemin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Kurulumuzun görüşlerini rica etmesi üzerine gereği görüşülüp düşünüldü: Yasanın 43. maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, sandık seçmen listelerinin onaylı birer nüshasının, sadece siyasal partilerin ilçe başkanlarına verilmesi oyçokluğu ile uygun görüldü.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon