Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:13/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 37
Karar Konusu:SAYIM VE YAZIM İŞLEMLERİNDE DÜZENLENEN YSK 1 VE YSK 2 FORMLARINDAKİ NOKSANLIKLARIN İLGİLİ KİŞİLERİN SEÇMEN KÜTÜKLERİNE KAYDOLUNMALARINA ENGEL OLUP OLMADIKLARI.
Karar Özeti:

22 Mart 1981 tarihinde yapılan sayım ve yazım işlemlerinde düzenlenen YSK 1 ve YSK 2 formlarının kontrolü esnasında formlarda bazı noksanlıkların görüldüğü ve bu noksanlıkların ilgili kişilerin seçmen kütüklerine kaydedilmelerine engel olup olmadıkları hususunda tereddüt hasıl olduğu Gazi Mağusa ilçe seçim kurulunun 31 Mart 1981 tarihli ve Lefkoşa ilçe seçim kurulu ile Girne ilçe seçim kurulunun 1 Nisan 1981 tarihli yazıları ile bildirildi.

Konu Yüksek Seçim Kurulunca tezekkür edildi ve

1. Kimlik kartı, pasaport, seyahat belgesi veya yurttaşlık belgesi dışında evlenme şahadetnamesi, sürüş ehliyeti, askerlik belgesi gibi belgelere dayanılarak YSK 1 formuna kaydolunanların kayıtlarının geçerli olduğuna;

2. Kimliği ve yurttaşlığı belge ile tevsik edilmeyen seçmenlerin beyan üzerine, seçmenin ve sadece bir tanığın imzası ile yapılan kayıtlarının, 2.tanığın imzasının bulunmaması şekil noksanlığı olduğundan, oyçokluğu ile geçerli olarak kabul edilmesine; (Bak YSKK 1973/382)

3. Seçmenin Kıbrıs’ta bulunması ve belgelerle kimlik ve yurttaşlığını tevsik etmesi halinde, forumda seçmenin imzasının bulunmamasının veya sadece aile reisinin ilgili formu imzalamasının şekil noksanlığı olduğu cihetle, kaydının geçerli addolunmasına;

4. Seçmenin kimliğini ve yurttaşlığını tevsik edici belgenin mevcut olmaması halinde seçmenin ilgili formu imza etmesine rağmen herhangi bir tanık imzası bulunmadığı halde bu gibi kaydın geçersiz sayılmasına, ancak bu gibilere kayıtlarının geçersiz sayıldığının ve durumu düzeltmek amacı ile seçmen listeleri askıya asıldığında yasal süre içerisinde gerekli itirazı yapabileceklerinin yazı ile hatırlatılmasına;

5. Kimliği ve yurttaşlığı tevsik edici belge veya belgelerin mevcut olmaması ve doğum tarihinin de belli olmaması halinde formun gerek seçmen gerekse bir veya iki tanık tarafından imzalanmasına rağmen yapılan kaydın oyçokluğu ile geçersiz addolunmasına;

6. Sayım ve yazım gününde seçim çevresinde bulunan ancak o çevrede ikamet etmeyen ve ada haricinde ikamet ettiği gösterilen kişilerin kayıtlarının geçersiz olduğuna;

7. Sayım ve yazım gününde seçim çevresinde bulunan ancak o çevrede ikamet etmeyen ve başka seçim çevresinde ikamet eden ancak adreslerini tam olarak vermeyenlerin örneğin hangi seçim çevresinde ve hangi sokakta(eğer varsa) ikamet ettiklerini belirlemeyenlerin kayıtlarının seçmen amaçları bakımından geçersiz olduğuna ancak ilgili ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısı bakımından geçerli olduğuna;

8. Sayım günü başka bir ilçede geçici olarak bulunan ve esas ikametgâhındaki aile fertlerinin birinin imzası ile YSK 1 formuna kaydedilen ancak bulunduğu ilçede de kendi imzası ile YSK 2 formuna kaydolunan seçmenlerin YSK 1 formunda olan kaydının geçersiz addolunmasına ve YSK 2 formuna kaydolunanların geçerli addolunmasına ve YSK 2 formunda olan kaydın Yasa uyarınca gerekli aktarmasının yapılmasına;

9. YSK 1 formuna imzası olmadan kaydedilen seçmenlerin, imzanın olmaması şekil noksanlığı olduğu cihetle, kayıtlarının geçerli addolunmasına;

10. Seçmen yaşına ulaşmamış kişilerden yanlışlıkla YSK 1 formuna kaydolunanların YSK 3 formuna aktarılmalarına karar verildi. (2 ve 5. kısımlar dışındaki kararlar oybirliği ile alınmıştır)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon