Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:9/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 232
Karar Konusu:SEÇİM İŞLERİNDE KULLANILMIŞ OLAN BELGE VE FORMLARIN TABİ TUTULACAĞI İŞLEM.
Karar Özeti:

Kurul, 31.12.1980 tarihine kadar sayım ve yazım ile seçim işlerinde kullanılmış olan belge ve formlar hususunu tezekkür etti ve 1976 ile 1980 yıllarında hazırlanan sayım cetvellerinin asıllarının Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanlığının Milli Arşiv şubesine, arzu ettikleri takdirde, devredilmesine; korunmasına devam edilmesi uygun görülmüş olan ve söz konusu cetvellerden hazırlanmış bulunan kütükler ile muhasebe ile ilgili her türlü evrak dışında kalan ve 31.12.1980 tarihinden önce kullanılmış olan ve kullanma tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan her türlü belge ve formun da yakılmak suretiyle imhasına oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon