Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:7/1981, 10/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 37
Karar Konusu:SAYIM VE YAZIM GÜNÜ, SAYIM VE YAZIM MEMURLARININ İŞSİZLERİN SAYIMINI YAPMASI UYGUN DEĞİLDİR.
Karar Özeti:

Çalışma Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı vasıflı işsizlerin sayımı ile ilgili hazırladıkları bir çizelgeyi Kurula sundular ve 22.3.1981 tarihinde yapılacak sayım ve yazımda sayım ve yazım memurları tarafından doldurulmasına olanak olup olmadığını sordular.

Konu 11.3.1981 tarihinde görüşüldü ve bahse konu çizelgelerin sayım ve yazım memurları tarafından doldurulmasına oyçokluğu ile karar verildi. (Karar No. 7/1981)

7/1981 sayılı karar alındıktan sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Kurula gönderdikleri 20 Mart 1981 tarihli yazıları ile 22 Mart 1981 tarihinde yapılacak sayım ve yazımda 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının saptadığı amaçlar dışında işlem yapılarak iş talebinde bulunan işsizlerin de sayılacağı, seçime ilişkin sayım ve yazım işleminin işsizlik konusu ile aynı günde aynı görevliler tarafından ele alınmasının seçmene iş sağlanacağı etkisini yaratabileceği, seçim işlerinin (sayım ve yazım dahil) Anayasaca bağımsız yargı organına verildiği, halbuki seçim işleri sırasında Yürütme Organına ait işlerin de yapılmasının dolaylı veya dolaysız olarak Yürütme Organının seçim işlerine ve yargı organına müdahale edebileceği izlenimi yaratacağı ve seçimi şimdiden etkileyebilecek gelişmelere, dolayısıyle çeşitli istismar ve şikâyetlere yol açacağı iddiasında bulunarak ve söz konusu günde sayım ve yazım işleri dışında başka işlem yapılmaması isteminde bulundular.

Konu yeniden görüşüldü ve sayım ve yazım memurlarının, sayım ve yazımın yapılacağı 22 Mart 1981 tarihinde işsizlerin sayımı ile ilgili formu doldurmaları hususunda alınmış olan 7/1981 sayılı kararın iptaline oybirliği ile karar verildi.(Karar No. 10/1981)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon