Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:6/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 6
Karar Konusu:ASKERLERİN SEÇİM ÇEVRELERİ, DİĞER SEÇMENLERİN OLDUĞU GİBİ, NORMAL İKAMET YERLERİNİN BULUNDUĞU YERDİR. (BAK KARAR NO. 79/1985)
Karar Özeti:

Askerlerin sayım ve yazımı ile oy vermeleri hakkındaki 18 Mart 1980 tarih ve 11/1980 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararına 3 Mayıs 1980 tarihinde Demokratik Halk Partisi itiraz etmiş ve bu itiraz incelenerek, sayım ve yazım işlerinin tamamlandığı ve seçmen listelerinin de hazırlanmış olduğu nedeniyle, söz konusu ilke kararının o safhada iptal edilmemesine ancak 1981 yılında yapılacak seçimlerde göz önünde tutulmasına karar verilmişti.(Karar No. 52/1980)

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

18 Mart 1980 tarih ve 11/1980 sayılı ilke kararının oy verme ile ilgili hususlarının iptaline ve askerlerin seçim çevrelerinin, diğer seçmenlerin olduğu gibi, normal ikamet yerlerinin bulunduğu yer olduğuna oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon