Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:1/1981, 2/1981
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 144
Karar Konusu:BİRDEN FAZLA GÖREVE SEÇİLEN VE 1976 SEÇİM VE HALKOYLAMASI YASASININ 144. MADDESİNİN (2)’NCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ŞEKİLDE YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BAŞVURARAK TERCİH HAKKINI KULLANMAYAN KİŞİ SEÇİLDİĞİ HER İKİ GÖREVDEN DE ÇEKİLMİŞ SAYILIR.
Karar Özeti:

1. Büyükkonuk belediye meclisi üyesi Hüseyin Yiğittürk ile ihtiyar heyeti üyesi Hüseyin Yiğittir’in aynı kişi olduğu halde ayrı soyadı ile seçimlere katılıp kazandığı ve her iki yerde görev yapmakta olduğu Demokratik Halk Partisi’nin 15.11.1980 tarih ve D.H.P. 157/80 sayılı yazısı ile bildirildiği;

2. Durumun İçişleri ve İskân Bakanlığından sorulduğu ve Hüseyin Yiğittürk’ün Bakanlığa yaptığı 5.6.1980 tarihli bir dilekçe ile belediye meclisi üyeliğini kazandığından dolayı aynı seçimlerde kazandığı ihtiyar heyeti üyeliğinden 5.6.1980 tarihinden itibaren istifa ettiğinin öğrenildiği;

3. Bu arada Gazi Mağusa ilçe seçim kurulunun 26.12.1980 tarih ve 02-6 sayılı yazısı ile Hüseyin Mustafa Yiğittürk’ün 1980 yerel seçimlerinde Büyükkonuk belediye meclisi üyesi ile ihtiyar heyeti üyesi seçildiği halde 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 144(2) maddesine göre hareket etmediğinin, ayrıca 11.2.1975 tarihinde soygunculuk suçundan 2 yıl hapislik cezasına çarptırıldığının Mahkeme kayıtlarından saptandığının bildirildiği

Kurulun bilgisine sunuldu.

Yüksek Seçim Kurulu Hüseyin Yiğittürk’e savunma olanağı verilmesi amacıyle konunun 4 Şubat 1981 tarihinde saat 11.30’da incelenmesine, bunun yukarıdaki hususları da içeren bir yazı ile adıgeçen ile partisine bildirilmesine ve ayrıca adıgeçene her iki mevki için tutanak verilip verilmediğinin Gazi Mağusa ilçe seçim kurulundan sorulmasına oybirliği ile karar verdi. (Karar No. 1/1981)

1/1981 sayılı karar uyarınca: 1. Konunun bugün inceleneceği, adıgeçen ile partisine bildirildi ve savunma hakları olduğu hatırlatıldı.

2. Gazi Mağusa ilçe seçim kurulundan da adıgeçene her iki mevki için tutanak verilip verilmediği soruldu ve olumlu yanıt alındı.

Konu Hüseyin Yiğittürk ile avukatı hazır oldukları halde incelendi ve ilgilinin 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 144. maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörüldüğü şekilde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak tercih hakkını kullanmadığından seçildiği her iki görevden de çekilmiş sayıldığına oyçokluğu ile karar verildi.(Karar No. 2/1981)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon