Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:51/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9, 53 ve 238
Karar Konusu:YEREL KURULUŞ ORGANLARI SEÇİMLERİ İÇİN ADAYLIK KOYACAK TÜRK YURTTAŞLARININ İLGİLİ SEÇİM BÖLGESİNİN SEÇMEN KÜTÜĞÜNDE KAYITLI OLMALARI ŞART DEĞİLDİR.
Karar Özeti:Lefkoşa ilçe seçim kurulu başkanlığından alınan 14 Nisan 1976 tarihli ve 1/76 sayılı yazı ile yerel kuruluş organları seçimlerinde ilgili seçim bölgesi seçmen kütüklerinde kayıtlı olmayan kişilerin adaylıklarını koymalarının mümkün olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl olduğundan herhangi bir yanlış uygulamaya meydan verilmemesi için keyfiyetin Yüksek Seçim Kurulunca 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 20(10) maddesi uyarınca incelenmesi istenmiştir. Gereği görüşülüp düşünüldü: 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9,53 ve 238.maddeleri göz önünde tutularak yerel kuruluş organları seçimleri için adaylık koyacak Türk yurttaşlarının ilgili seçim bölgesinin seçmen kütüğünde kayıtlı olmalarının şart olmadığına oyçokluğu ile karar verildi

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon