Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:49/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 7, 27, 87 ve 90
Karar Konusu:SANDIK ALANINDA, SANDIĞIN KONULACAĞI YER İLÇE SEÇİM KURULLARINCA SAPTANIR.
Karar Özeti:Sandık yerlerinin saptanması konusu tezekkür edildi ve 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 87.maddesinin (2)’nci fıkrası, 27.madde ile birlikte okunduğunda oy verme gününden 48 saat önce görev alacak olan sandık kurullarının sandık yerlerini tespit etmelerinin olanaksız olacağı düşünüldü ve sandık alanında, sandığın konulacağı yerin ilçe seçim kurullarınca saptanarak form YSK 7’de ikinci sütun altında gösterilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verildi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon