Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:42/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9 ve 162
Karar Konusu:BİR KOMİSYON TARAFINDAN YARGILANIP MAHKÛM EDİLEN BİR KİŞİNİN, SABIKASI OLDUĞU NEDENİYLE, ADAYLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ.
Karar Özeti:

Ulusal Birlik Partisi, Alsancak belediye başkan adayı Gökay Cevdet Boğaçkan’ın sabıkalı olduğu nedeniyle adaylıktan düşürülmesine dair Girne ilçe seçim kurulu kararına karşı 3 Mayıs 1980 tarihli bir yazı ile itiraz etti. İtirazın içeriği özetle şöyledir:

1. Girne ilçe seçim kurulunun kararında verdiği gerekçeler kanunen geçersiz ve/veya etkisizdir. 214/65 sayılı ceza davası Gökay Cevdet Boğaçkan aleyhine değildir.

2. Ahar surette veya alternatif olarak adıgeçenin ilgili mevzuat ve/veya 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasasının öngördüğü şekil ve usulde kurulmuş bir Mahkeme tarafından yargılanıp mahkûm edilmediği sürece mahkûm ve/veya sabıkalı sayılması kanunen mümkün ve geçerli sayılamaz.

3. 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasasının 83. maddesi, hangi Mahkeme kararının ne surette geçerli olacağını açıkça belirtmektedir. 214/65 sayılı ceza davasının varlığı ispat edilse dahi, yasalara uygun bir Mahkeme tarafından karara bağlanmadığından sabıka olarak sayılması ve adıgeçenin adaylığının düşürülmesi alenen hatalıdır.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

Girne ilçe seçim kurulu Gökay Cevdet Boğaçkan’ın adaylığını sabıkalı olduğu gerekçesiyle düşürmüştür. Adıgeçen bir komisyon tarafından yargılanıp mahkûm edildiğinden ve yasalara uygun bir Mahkeme tarafından yargılanıp mahkûm edilmiş bulunmadığından sabıkası olduğu nedeniyle adaylığının düşürülmesi söz konusu olamaz.

İtirazın kabul edilmesine ve ilçe seçim kurulu kararının iptal edilerek adıgeçenin kesinleşecek aday listesine dahil edilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon