Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:40/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 5
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE BELEDİYEYE BAĞLANAN YERDEKİ SEÇMENİN OY KULLANABİLMESİ.
Karar Özeti:

Lefkoşa ilçe seçim kurulunun 2 Mayıs 1980 gün ve 1/80 sayılı yazısı ile Beyköy’ün Değirmenlik belediye sınırları içine alındığı, Değirmenlik belediyesinin 815, Beyköy’ün de 73 seçmeni bulunduğu bildirildi ve bu hususta ne gibi işlem yapılacağı soruldu. Konu yazı ekindeki İçişleri ve İskân Bakanlığının 29 Nisan 1980 gün ve 1/75 sayılı yazısından Bakanlar Kurulunun Beyköy’ün Değirmenlik belediye sınırları içerisine alınmasına dair kararı 25 Nisan 1980 tarihinde verdiği görüldü.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

Lefkoşa İlçesine bağlı Beyköy’ün Değirmenlik belediye sınırları içine alındığına dair konu yazı ve bu hususta Resmi Gazete’deki ilâna ilişkin olarak

1. saptanan aday sayısının etkilenmeyeceği;

2. aday listelerinin kesinleşmediği göz önünde tutuldu ve 1 Haziran 1980 tarihinde yapılacak belediye seçimlerinde Beyköy’lü seçmenlerin Değirmenlik belediye başkan ve üyeleri için oy kullanabilmeleri hususunda gerekli işlemin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon