Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:37/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 63
Karar Konusu:PARTİ TARAFINDAN GÖSTERİLEN BİR ADAYIN BİZZAT ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYE HAKKI VARDIR.
Karar Özeti:

Toplumcu Kurtuluş Partisinin 2 Mayıs 1980 tarihli itirazında partileri tarafından Akkavuk ihtiyar heyeti üyeliğine aday gösterilen Ali Musa Çeler ile Küçük Kaymaklı ihtiyar heyetine aday gösterilen Hasan Yayman’ın kanunsuz ve/veya hırsızlık mal tasarrufu nedeniyle haklarında verilmiş mahkûmiyet kararları olduğundan, Minareliköy ihtiyar heyeti üyeliğine aday gösterilen Ahmet Özdoğan’ın da dilekçe vererek adaylıktan çekildiğinden Lefkoşa ilçe seçim kurulunca 29 Nisan 1980 tarihinde adaylıklarının iptal edildiği, halbuki ilk iki adayın mahkûm oldukları suç 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9. maddesinin (1)’inci fıkrasının (d) bendinde sayılan aday olmaya engel suçlardan olmadığı, diğer aday da parti tarafından gösterildiğinden adaylığı ancak parti tarafından çekilebileceği, parti listelerindeki adayların kişi olarak ilçe seçim kuruluna başvurarak aday olmalarının olası olmadığı, aday göstermeye yetkili organ kimse adaylıktan çekmeye yetkili organ da onun olması, aday olmadaki yöntem ne ise çekilmede de aynı olması gerektiği, aksi halde böyle hallerde siyasal partilerin adaysız kalmaya mahkûm edilmiş olacağı, çünkü partilerin belirli bir tarihten sonra başka aday saptamalarının olası olmadığı, Yasada adaylığın kesinleşmesinden önce adaylıktan çekilmeye olanak veren kural bulunmadığı bildirildi ve ilçe seçim kurulunun söz konusu kararlarının iptali isteminde bulunuldu.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

1. Kanunsuz ve/veya hırsızlık mal tasarrufunun 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9. maddesinin (1)’inci fıkrasının (d) bendinde sayılan aday olmaya engel suçlardan olduğuna,

2. Parti tarafından gösterilen bir adayın bizzat adaylıktan çekilmeye hakkı bulunduğuna

bu nedenlerle her iki konudaki itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon