Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No: 35/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9 ve 162
Karar Konusu:ADAY OLMAYA ENGEL SUÇLARDAN MAHKÛMİYET, ZAMAN İLE BAĞLANTILI OLMAKSIZIN, SEÇİLME NİTELİĞİNİ ETKİLER
Karar Özeti:

Toplumcu Kurtuluş Partisi genel başkanının 2 Mayıs 1980 tarihli itirazında ihtiyar heyeti üyeliklerine aday gösterilen

Ortaköy’den Timur H.Nizam’ın 3 Ekim 1975’de, Cengizköy’den Abdülâzim Zehirok’un 29 Eylül 1975’de, Akkavuk’tan Olgun Güllü’nün 2 Şubat 1969’da ve Yenicami’den Cemal Ak’ın 11 Haziran 1972’de

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9. maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinde öngörülen suçlardan mahkûmiyetleri nedeniyle adaylıklarının iptaline ilişkin ilçe seçim kurulunun 29 Nisan 1980 tarihli kararının, söz konusu mahkûmiyet kararlarının hepsi de 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasası yürürlüğe girmeden önce verildiği ve Yasaların aksine kural bulunmadıkça yayımlandıkları veya yürürlüğe girdikleri tarihten ileriye doğru ve ondan sonraki olaylara uygulandıkları, geçmişe ve geçmişe ilişkin olaylara uygulanmaları için bu hususta özel kural ihtiva etmeleri gerektiği, 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasında böyle bir özel kural bulunmadığı, dolayısıyle bu Yasanın yürürlük tarihinden önceki Mahkeme hükümlerinin adaylığa engel olmaması gerektiği iddia edilerek iptali ve adıgeçenlerin adaylıklarına izin verilmesi isteminde bulundu.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9. maddesinin (1)’inci fıkrasının (d) bendinde öngörülen aday olmaya engel suçlardan mahkûmiyetin, zaman ile bağlantılı olmaksızın, seçilme niteliğini etkilediğine ve itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon