Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:34/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9
Karar Konusu:SAHTEKÂRLIKLA SÜRÜŞ EHLİYETİ TEMİN ETMEYE TEŞEBBÜS ETME SUÇU 29/1975 SAYILI AF YASASI KAPSAMINA GİRMEMEKTEDİR.
Karar Özeti:

Toplumcu Kurtuluş Partisi genel başkanı 30 Nisan 1980 tarihli itirazı ile Değirmenlik belediye meclisi üyeliğine Ahmet Dervişali Özağaoğlu’nu aday gösterdiğini, adıgeçenin 5 Kasım 1974 tarihinde evrak sahtelemekten sabıkası bulunduğu nedeniyle adaylığının ilçe seçim kurulunca iptal edildiğini bildirdi ve 20 Temmuz 1974 ile 20 Temmuz 1975 tarihleri arasında işlenen suçlar 29/1975 sayılı Af Yasası kapsamında olduğundan söz konusu suçun işleniş tarihi nedeniyle adaylığa engel teşkil etmemesi gerektiğini ileri sürerek ilçe seçim kurulu kararının iptali ve adıgeçenin adaylığına izin verilmesi isteminde bulundu.

Konu görüşülüp gereği düşünüldü:

Lefkoşa ilçe seçim kurulu kararının üzerine dayandırıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü belgesinde adıgeçen adayın işlediği suçun sahtekârlıkla sürüş ehliyeti temin etmeye teşebbüs etme suçu olduğu görülmektedir. Bundan da anlaşılacağı gibi işlenen suç 29/1975 sayılı Af Yasasının 3(C) maddesinde belirtilen istisnalardandır ve Af Yasası kapsamına girmemektedir. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurulu kararına müdahale etmek için herhangi bir neden görmedi ve itirazın oybirliği ile reddine karar verdi. (Bak Karar No. 50/1980)


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon