Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:30/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58
Karar Konusu:ADAYLIK BAŞVURU GÜNÜNDEN SONRA YENİ ADAYLIK KABUL EDİLMEZ.
Karar Özeti:

Mağusa kasabası Lala Mustafa Paşa mahallesi Ulusal Birlik Partisi muhtar adayı olarak Kemal Susuzlu’nun yerine Cemil Özçamay’ın ve üye olarak da Cemil Özçamay’ın yerine Kemal Susuzlu’nun sehven gösterildiği ve bu nedenle gerekli düzeltmelerin yapılması hususunda U.B.P. tarafından yapılan 28.4.1980 tarihli başvuruyu reddeden Mağusa ilçe seçim kurulunun kararından yapılan aynı tarihli itiraz tezekkür edilerek gereği düşünüldü.

1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının amir hükümleri uyarınca adaylık için başvuru günü olarak ilân edilen 25.4.1980 tarihinden sonra yeni adaylık kabul edilemeyeceği ve edildiği takdirde yeni adaylara itiraz etme hakkının ortadan kalkmış olacağı cihetle yapılan itirazın oybirliği ile reddine karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon