Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:11/1980
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 37
Karar Konusu:ASKERLERİN SAYIM VE YAZIM İŞİ VE OY VERECEKLERİ SEÇİM ÇEVRELERİ.(BAK KARAR NO.52/1980, 6/1981 ve 79/1985)
Karar Özeti:

Yüksek Seçim Kurulu er, erbaş ve subayların sayım ve yazımının aşağıdaki şekilde yapılmasına, kararın birer suretinin ilçe seçim kurullarına gönderilmesine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verdi.

İskân edilmiş yerlerdeki askeri birliklerde bulunanlar bulundukları seçim çevresinde oy vermek için yazılırlar. Sayım ve yazım işi, sayım görevlilerinin birlik merkezlerine (tabur, bölük veya takım merkezi, hangisi varsa) giderek nöbetçi amir veya subaydan orada bulunan er, erbaş ve subayların isimlerini tespit ederler ve hazır olanlar beyanları üzerine yazılır ve imza ettirilir. Birlik merkezlerinde hazır olmayan ve mevzide veya başka yerde görevde olan er, erbaş ve subayların kimlikleri hususunda nöbetçi amir veya subay beyan yapar ve bunun üzerine ilgili er, erbaş ve subaylar sayım ve yazım formlarına yazılır. Yazılanların karşısına beyanı yapan nöbetçi amir veya subayın adı yazılır ve kendisine imza ettirilir.

İzinde olanlar birlik merkezlerinde yazılmaz, izinli bulundukları yerlerde yazılırlar. Mamafih seçim çevreleri mensup bulundukları askeri birliklerin seçim çevresidir.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon