Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:63/1978
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20, 23, 143 ve 166
Karar Konusu:BİR SEÇİMİ İPTAL ETMEK YETKİSİ SADECE YÜKSEK SEÇİM KURULUNA VERİLMİŞTİR. İLÇE SEÇİM KURULLARININ SEÇİMİ İPTAL ETME YETKİSİ YOKTUR.
Karar Özeti:

24 Eylül 1978 tarihinde Zeytinlik köyünde münhal bulunan iki ihtiyar heyeti üyeliği için yapılan seçim sonucuna itiraz eden Halkçı Parti, 2 bağımsız aday ve 30 seçmenin müracaatını inceleyip seçimi iptal eden Girne ilçe seçim kurulunun 25 Eylül 1978 tarihli kararına, seçimi iptal etme yetkisi olmadığı gerekçesiyle, itiraz eden Ulusal Birlik Partisi’nin 29 Eylül 1978 tarihli müracaatı görüşülüp gereği düşünüldü.

24 Eylül 1978’de Girne ilçesine bağlı Zeytinlik köyünde münhal bulunan 2 ihtiyar heyeti üyeliği için seçim yapılmıştır. Seçimin sonucuna H.P., 2 bağımsız aday ve 30 seçmen tarafından itiraz edilmiştir. İtirazda H.P. sayımın tekrar yapılması, bağımsız adaylar oy pusulalarının tekrar incelenmesi ve 30 seçmen de geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılması isteminde bulundular.

Girne ilçe seçim kurulu yeminli şahadet dinledikten sonra Girne ilçe seçim kurulu idare memuru ile 48 no’lu sandık kurulu başkanı tarafından seçmenlere oylama hakkında hatalı bilgi verildiği kanısına vardı ve geçerli oy pusulalarının 33 olduğunu, seçimi kazananların 30’ar oy aldıklarını, geçersiz oy pusulalarının da 33 olduğunu nazarı itibara alarak seçimin sonucunun etkilendiği kanısına vardı ve seçimin ve seçim sonucu verilen tutanakların iptaline karar verdi.

U.B.P. 29.9.1978’de Yüksek Seçim Kuruluna bir müracaatta bulunarak Girne ilçe seçim kurulunun seçimi iptal eden 25.9.1978 tarihli kararının yetkisi olmadan verildiği nedeniyle kararın iptal edilmesi isteminde bulundu.

Değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 20. maddesinin (9)’uncu fıkrası, 143. maddesinin (2)’nci fıkrası ve diğer ilgili maddelere göre bir seçimi iptal etmek yetkisi sadece Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. İlçe seçim kurulullarının seçimi iptal etme yetkisi yoktur. Bu nedenle Girne ilçe seçim kurulunun Zeytinlik köyü ihtiyar heyeti üyeliği seçimini ve seçim sonucu verilen tutanakları iptal eden 25 Eylül 1978 tarihli kararının iptaline ve bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon