Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:29/1978
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 8 ve Geçici Md. 1(7)
Karar Konusu:BİR SEÇİM BÖLGESİNDE MUHTARLIK VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ YAPILABİLMESİ İÇİN O YERDE 30 KİŞİLİK “YURTTAŞ” NÜFUS BULUNMASI GEREKİR.
Karar Özeti:

Yüksek Seçim Kurulunun 27/1978 no’lu kararı uyarınca 30 Nisan 1978 Pazar günü Mağusa ilçesine bağlı Esenköy’de daimi seçmen kütüklerinin ilk düzenlenmesi için sayım ve yazım işlemleri yapılmıştı. Aynı karara göre Esenköy’de 2 Temmuz 1978 tarihinde muhtar ve dört ihtiyar heyeti üyesi seçimi için ara seçimler yapılacağı 132 no’lu duyuru ile duyurulmuş olmasına rağmen sayım ve yazım işlemleri neticesi sözü edilen köyde

1. toplam nüfusun 57 olduğu ancak nüfusun çoğunluğunun değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 8(1) ve geçici madde 1(7)’deki “yurttaş” niteliğine haiz olmadıkları;

2. Bölüm 244 Köy İhtiyar Heyetleri Yasası’nı değiştiren 16/1972 sayılı 1972 Köy İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasasında öngörülen 30 kişilik nüfus bulunmadığı saptanmıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yüksek Seçim Kurulu sözü edilen köyde ara seçimi yapılamayacağına, durumun Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na, Mağusa ilçe seçim kurulu başkanına ve siyasal partilere bildirilmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon