Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:73/1977
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 9, 63, 166 ve Geçici Md. 1(7)
Karar Konusu:SEÇİMİ KAZANAN VE SEÇİLDİĞİNE DAİR TUTANAK ALAN ANCAK SEÇİLDİĞİ TARİHTE SEÇİLME NİTELİĞİNE SAHİP BULUNMAYAN KİŞİYE VERİLEN TUTANAĞIN İPTALİ GEREKİR.
Karar Özeti:

Toplumcu Kurtuluş Partisi genel merkezi, 25 Eylül 1977 tarihinde Mağusa ilçesine bağlı Tatlısu’da yapılan belediye meclisi üyeliği seçiminde Ulusal Birlik Partisi adayı Durdu Mehmet Duyar’ın seçilmesine olağanüstü bir itiraz yaparak Durdu Mehmet Duyar’ın 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 9. maddesine göre seçilme niteliğine sahip olmadığını, yani Türk yurttaşı olmadığını, keza Yasanın geçici kurallarının 7. maddesi anlamında 1 Ocak 1976 tarihinden önce Devlet sınırları içinde ikamet etmediğini, aynı tarihte Devletten kimlik belgesi almadığını ve yürürlükteki yurttaşlık kanununa göre Türk yurttaşlığına hak kazanmış olmadığını iddia etmiştir. Bu iddiaların seçim sonucuna etkin olaylar olduğu, bu sebeple Tatlısu belediye meclisi üyeliği seçimini Durdu Mehmet Duyar’ın kazandığına dair alınan kararın veya tüm seçimin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmiştir.

29 Eylül 1977 Perşembe günü toplanan Yüksek Seçim Kurulu, itiraz ile ilgili tüm hususların itirazcı ve aleyhine itiraz edilen huzurunda ele alınıp incelenmesinin uygun olduğuna, itiraznamenin birer suretinin aleyhine itiraz edilenle U.B.P.’ye tebliğ edilmesine ve değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 168 (3) maddesi uyarınca savunma hakları bulunduğuna ve savunmanın yazılı olarak yapılması istendiği takdirde bunun bir suretinin en geç 4 Ekim 1977 tarihine kadar Yüksek Seçim Kuruluna ve itirazcıya verilmesi gerektiğine dair kendilerine yazılı ihbar verilmesine ve itirazın taraflar huzurunda 5 Ekim 1977 tarihinde ö.e. saat 11.00’de incelenmesine karar verildi.

Durdu Mehmet Duyar, 4 Ekim 1977 tarihinde dosyaladığı bir yazı ile itirazcının iddialarını reddederek 1 Ocak 1976 tarihinden önce Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmeye başladığını, Kıbrıs Türk Federe Devleti uyruklu bir kız ile evlendiğini, Tatlısu’da iskân ve rehabilite edildiği ve Kıbrıs Türk Federe Devleti yurttaşı olduğunu iddia etmiştir.

4 Ekim 1977 tarihinde yapılan incelemede sadece itirazcının avukatı hazır bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu, Muhaceret ve Pasaport Dairesinden konu hakkında gerekli bilgiyi almıştır.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan inceleme neticesi, Durdu Mehmet Duyar’ın seçimin yapıldığı gün olan 25 Eylül 1977 tarihinde Türk yurttaşı olmadığına, Yasanın geçici madde 1 fıkra (7) kapsamında 1 Ocak 1976 tarihinden önce Devlet sınırları içinde daimi olarak ikamet etmediğine ve aynı tarihten önce Devletten kimlik belgesi almadığına, bu sebeple Yasanın 9. maddesine göre seçilebilme niteliğine sahip olmadığına yani Türk yurttaşı olmadığına, bu sebeple Durdu Mehmet Duyar’ın Tatlısu belediye meclisi üyeliğine seçildiğini bildiren tutanağın iptal edilmesi gerektiğine, ancak Yasanın 143. maddesinin (3)’üncü fıkrasına göre tutanağı iptal olunan kimsenin yerine siyasal parti listesinde sırada başka birisi bulunmadığından Durdu Mehmet Duyar’dan boşalan üyelik için 4 Aralık 1977 Pazar günü oy verme günü olarak tespit edilmesine, bu kararın Resmi Gazete’de ilanına ve birer suretinin ilgili taraflara ve Mağusa ilçe seçim kuruluna gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon