Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:29/1976
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 5, 6 ve 7
Karar Konusu:NÜFUSU 30’UN ALTINA DÜŞEN KÖY VE MAHALLELERDEKİ SEÇMENLER CUMHURBAŞKANLIĞI, MİLLETVEKİLLİĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNE KATILABİLMELERİ İÇİN EN YAKIN SEÇİM ÇEVRESİNE BAĞLANIRLAR. SEÇMEN ADEDİ 10 VE DAHA YUKARI OLAN BU GİBİ KÖY VE MAHALLELERDE AYRI BİR SANDIK AÇILIR. SEÇMEN ADEDİ 10’DAN AŞAĞI OLAN YERLERİN SEÇMENLERİNİN İSE HANGİ SANDIKTA OY VERECEKLERİ İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULLARINCA SAPTANIR. BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNE KATILABİLMELERİ İÇİN EN YAKIN SEÇİM ÇEVRESİNE BAĞLANIRLAR. SEÇMEN ADEDİ 10 VE DAHA YUKARI OLAN BU GİBİ KÖY VE MAHALLELERDE AYRI BİR SANDIK AÇILIR. SEÇMEN ADEDİ 10’DAN AŞAĞI OLAN YERLERİN SEÇMENLERİNİN İSE HANGİ SANDIKTA OY VERECEKLERİ İLGİLİ İLÇE SEÇİM KURULLARINCA SAPTANIR.
Karar Özeti:Nüfusu 30’un altına düşen köy ve mahallelerle ilgili olarak ne gibi bir işlem yapılacağı konusu tezekkür edildi ve 25/1976 No’lu karar gereğince muhtarlık ve köy ihtiyar heyeti üyeliği seçimine katılamayacak olan köy ve mahallelerde bulunan seçmenlerin, söz konusu seçimler dışındaki Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine katılabilmeleri için en yakın seçim çevresine bağlanmalarının uygun olduğuna, Ancak seçmen adedi 10 ve daha yukarı olan bu gibi köy ve mahallelerde ayrı bir sandık açılmasına, seçmen adedi 10’dan aşağı olan yerlerin seçmenlerinin ise hangi sandıkta oy vereceklerinin ilgili ilçe seçim kurullarınca uygun görülecek şekilde seçmenler ile siyasal partilere önceden bildirilmesine oybirliğİ ile karar verildi.

Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon