Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:113/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.20(3) 49/2015 Siyasal Partiler Yasası Md. 3 6 8 12 18 69
Karar Konusu:SEÇİME KATILABİLECEK SİYASAL PARTİLER – TÜM İLÇELERDE ÖRGÜTÜ BULUNMAYAN PARTİLERİN SEÇİME GİRİP GİREMEYECEĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak Parti merkezlerinin Lefkoşa’da bulunduğunu hiçbir ilçede de örgütü bulunmadığını belirtip 25/12/2022 tarihinde düzenlenecek Yerel Kuruluş Organları Seçimlerinde Lefkoşa ilçesi dışındaki ilçelerden de aday gösterip gösteremeyeceğini Kuruldan sordu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi. Kurul çoğunluk kararında meseleyi 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası’nın 8(2) maddesi ışığında inceleyerek tüzel kişiliğini Yasa’da öngörülen sürede kazanmış bir siyasal partinin seçimden önceki son genel kongresini Yasa’da belirtilen sürede yapmasının seçime katılabilmesi için yeterli olduğunu belirtti. Kurul çoğunluk kararında devamla KSP’nin son genel kongresini Yasa’nın ön gördüğü sürede gerçekleştirmesi nedeniyle Yasa’nın seçime katılım için aradığı koşulları yerine getirdiğini belirttikten sonra yerel kuruluş organları genel seçimine katılabileceğine ve ilçelerde aday gösterebileceğine karar verdi. Kurul azınlık kararında KSP’nin 49/2015 sayılı Yasa yürülüğe girmeden önce kurulmuş olmakla birlikte 49/2015 sayılı Yasa’nın 69.maddesi gereği Yasa’nın ön gördüğü gereklilik ve koşullara tabi olduğunu belirtti. Azınlık kararında devamla KSP’nin 49/2015 sayılı Yasa’nın 8(2) maddesindeki koşula bakıldığında süresi içinde bir kongre gerçekleştirdiği görülmekle birlikte Yasa dikkatli incelendiğinde 3.maddesinin (1).fıkrasında siyasal partiyi tanımlarken “sürekli ve istikrarlı bir siyasal örgüte sahip siyasal kuruluş” ifadesini kullandığını 6.maddesinde “sürekli ve istikrarlı bir siyasal örgüt” tanımının açıklandığını yine Yasa’nın 18.maddesinde siyasal partilerin her ilçede bir merkez örgütü kurmaları gerektiğinin düzenlendiğini bununla beraber KSP’nin Lefkoşa ilçesi dışında kurulu herhangi bir örgütü bulunmadığının bizzat Parti yetkilileri tarafından dile getirildiğini tüm bu belirtilen maddeler ışığında sürekli ve istikrarlı bir şekilde ilçe örgütleri kurulmuş olmayan veya kurulmuş ilçe örgütlerinin varlığını devam ettirmeyen partilerin konu Yasa’ya uygun kurulmuş bir parti olamayacaklarını bu bağlamda Parti yetkililerinin gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri genel kongrenin böyle isimlendirilmesine rağmen Lefkoşa İlçe Kongresi olarak değerlendirilebileceğini tüm bu söylenenlerden hareketle KSP Yasa’da ön görülen koşulları sağlamadığından yerel kuruluş organları genel seçimine katılamaması ve ilçelerde aday gösterememesi gerektiğini belirtti. Kurul sonuç olarak oy çokluğu ile KSP’nin 25/12/2022 tarihinde gerçekleşecek Yerel Kuruluş Organları Seçimine katılabileceğine ve ilçelerde aday gösterebileceğine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon