Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:112/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md.43
Karar Konusu:SEÇMEN KÜTÜKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER – KÜTÜKLERDEN ÇIKARILAN KİŞİLERİN ASKI SÜRESİNDE TEKRAR KÜTÜĞE EKLENMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak YİM 177/2018 D.20/2020 sayılı karar ışığında daha önceki hükümet döneminde vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin vatandaşlıklarının geri verilmesi doğrultusunda 25.03.2022 tarih ve F.S.(K-II) 142-2022 sayılı kararı aldıklarını bu karara istinaden yazılı başvurularının ekinde yer alan listedeki kişilere ilişkin olarak seçmen kütüklerinde de gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul İçişleri Bakanlığının talebini inceleyerek bu kişilerin yurttaşlıklarının devam etmesi için alınan Bakanlar Kurulu’nun 25.03.2022 tarih ve F.S.(K-11) 142-2022 sayılı kararı neticesinde geçmişte seçmen kütüğünde ve seçmen listelerinde kayıtları bulunan ve daha sonra vatandaşlıklarının iptal edilmesi nedeniyle kütüklerden çıkarılan 123 kişinin seçmen kütüğüne ve seçmen listelerine askı süresinde eklenmesine Bakanlığın yazısının ekindeki listede yer alan ve bugüne kadar hiçbir şekilde seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan 9 kişinin de aynı şekilde seçmen kütüğüne ve seçmen listelerine askı süresinde eklenmesine oybirliği ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon