Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:108/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY.Md. 79(5)(F) Kamu İhale Yasası Md. 2 20 24(1)(B)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER – DOĞRUDAN ALIM TALEBİ – DOĞRUDAN ALIMIN İHALE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİP DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) 18/11/2022 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna yazılı bir başvuru yaparak bazı malzemelerin temininin verdiği bilgiler ışığında 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında doğrudan alım olup olmadığını sordu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu hususta iki ayrı karar verdi. Kurul Çoğunluk kararında GKK’nın müracaatındaki beyanlarından müracaatın 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda tanımlanan “doğrudan alım” kapsamında olup olmadığının tespiti için gerekli olgu ve/veya veriler bulunmadığından karara bağlanmasının olanaklı olmadığını belirtti. Kurul Azınlık kararında Kurul tarafından daha önce verilmiş olan 188/2021 ve 190/2021 sayılı kararlada 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda doğrudan alım bir ihale usulü olarak yer almadığından YSK tarafından izinlendirilmesine gerek olmadığına oy çokluğu ile karar verildiğini bu bağlamda KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 24. maddesi tahtında doğrudan alım yöntemi çerçevesinde yapılacak mal ve/veya hizmet alımlarını seçim yasakları döneminde/seçim süresince Yüksek Seçim Kurulu’nun iznine bağlı olmadan/Yüksek Seçim Kurulu’na herhangi bir müracaat yapmadan serbestçe yürütebileceği görüşünde olduğunu belirtti. Kurul sonuç olarak oy çokluğu ile yazılı müracaat ve beyanlardan müracaatın 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nda tanımlanan “doğrudan alım” kapsamında olup olmadığının tespiti için gerekli olgu ve/veya veriler bulunmadığından karara bağlanmasının olanaklı olmadığına bu nedenle reddine karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon