Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:100/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 20 80
Karar Konusu:SEÇİM YASAKLARI İÇERİSİNDE YAPILAN AÇILIŞ VE TÖRENLER
Karar Özeti:

Karar Özeti: Girne Belediye Başkanı Girne İlçe Seçim Kurulunun 11/11/2022 tarihinde verdiği Girne Belediyesinin 16 Kasım - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında yapmayı planladığı etkinliklerin yapılmasını reddeden kararının hatalı olduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Yüksek Seçim Kurulu İlçe Seçim Kurulunun kararı incelendiğinde etkinlikleri reddetme gerekçesini 5/1976 sayılı Seçim Ve Halkoylaması Yasası’nın 80. Maddesine dayandırdığını bununla birlikte Yasa’nın 80.maddesi incelendiğinde seçim takvimi boyunca kamu kaynaklarından iş veya hizmet yapılmasının değil bunlar dolayısıyla yapılacak törenlerle nutuk ve demeç verilmesinin yasak olduğunun görüldüğünü Girne Belediyesinin tören etkinlik listesi incelendiğinde yapılmak istenenlerin belediyelerin görevleri kapsamındaki eğitim kültür ve turizm maksatlı etkinlikler diğer bir deyişle hizmetler olduğunun görüldüğünü Yasa’nın 80.maddesinde yasaklananın bu hizmetler dolayısıyla törenler düzenlemek nutuklar söylemek demeçler vermek ve bunlar hakkında yayınlarda bulunmak olduğunu bununla amaçlananın da kamu kaynaklarını kullanma gücünü elinde bulunduranların diğer adaylara karşı bunlardan faydalanarak artı bir üstünlük veya artı bir yarar sağlamalarını ve ön plana geçmelerini engellemek olduğunu belirterek İlçe Seçim Kurulunun hatalı karar verdiğini belirttikten sonra Girne Belediyesi’nin etkinlikler sırasında veya sonrasında törenler düzenlenmemesi veya nutuklar söylenmemesi veya demeçler verilmemesi veya bunlar hakkında yayınlarda bulunulmaması kaydıyla takvimlendirilmiş etkinlikleri yapmakta serbest olduğuna karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon