Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:1/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİHDAM TALEBİ - YSK’DAN İZİN TALEBİ – ZORUNLU HALİN VAROLDUĞU
Karar Özeti:

Karar Özeti: Sağlık Bakanlığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde pratisyen hekimlerin istifaları nedeniyle oluşan eksikliğin giderilmesi amacıyla bir pratisyen hekim istihdam etmek istediğini bunun seçim yasakları kapsamında kabul edilip edilemeyeceğini Kurulun değerlendirmesini istihdamın aciliyetine binaen talep etmiştir.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk kararında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bünyesinde görev yapan pratisyen hekimlerin istifaları üzerine acil serviste doktor boşluğu oluştuğu bu nedenle nöbetlerin aksadığı hizmetlerin sürekliliğinin zora girdiği yine Covid 19 pandemisinin sağlık servislerinde yarattığı ciddi sıkıntılar nedeniyle sözleşmeli olarak istihdam edilmek istenen pratisyen hekimin hizmetlerine kamu yararı bakımından acilen ihtiyaç olduğu nedenlerine istinaden 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinin koşul bendinde belirtilen sağlık çalışanları ile ilgili istisna kapsamında istihdam edilmesinin seçim yasakları kapsamında olmadığına karar verdi. Azınlık kararında ise 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(A) maddesi uyarınca asistan hekimlerle sözleşme imzalanabileceği sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde kamu çalışanlarının istihdam edilebileceği yer almasına karşın pratisyen hekimlerle imzalanacak sözleşmelerin her iki kapsama da girmediği dolayısıyla sözleşmeli olarak istihdam edilecek konu hekim kamu sağlık çalışanı kapsamında değerlendirilemeyeceğinden yapılmak istenen istihdamın seçim yasakları kapsamında olduğuna karar verdi. Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi bünyesinde istihdam edilmek istenen pratisyen hekimin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinin koşul bendinde belirtilen sağlık çalışanları ile ilgili istisna kapsamında istihdam edilmesinin seçim yasakları kapsamında olmadığına karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon