Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:20/2022
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 65(3) 170(1) 187(A)
Karar Konusu:PROPAGANDA – ANKET VE/VEYA KAMUOYU YOKLAMALARI
Karar Özeti:

Karar Özeti: Ulusal birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili adayı 17.1.2022 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak bir web sitesinin kazanan adayları açıklayacağına ilişkin haberinin propaganda yasakları kapsamında olduğunu iddiayla gereğinin yapılmasını talep etti.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul mezkûr web sitesinin ”Cuma Gün Kazananları Açıklıyoruz” başlığını taşıyan haberi incelendiğinde bunun 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi kapsamında değerlendirilebilecek bir kamuoyu araştırması niteliği taşıdığı 8.1.2022 tarihinden sonra kamuoyu araştırmalarının yayınlanmasının yasak olduğu ve haberin bu yasak süresi içinde yayınlandığı dikkate alındığında Yasa’nın 65(3) maddesine aykırlık meydana geldiği cihetle konu web sitesine ve/veya içeriğindeki habere erişimin engellenmesine ve/veya sitedeki haberin kaldırılmasına ve bu konuda gereğinin yapılması için kararın Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu ile konu web sitesinin imtiyaz sahibine tebliğ edilmesine karara uyulmadığı takdirde 5/17976 sayılı Yasa’nın ilgili kuralları uyarınca soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon