Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:71/1977
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 232
Karar Konusu:“EVET” MÜHÜRLERİNİN KURULLAR DIŞINA VERİLMESİ SAKINCALIDIR.
Karar Özeti:

Kıbrıs Türk Sanayi İşletmeleri Holding Ltd’de müstahdemlerin sendika tercihlerini saptamak üzere gizli oylamaya başvurma zorunluğunun ortaya çıktığını, oylamanın K.T.F.Devleti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezaretinde yürütüleceğini bildiren ve bu amaçla ihtiyaç görülen 60 adet oy sandığı ile kilidi ve 10 adet “Evet” mühürünün 30 Eylül 1977 Cuma günü için ariyeten verilmesini rica eden sözü edilen Bakanlığın 28 Eylül 1977 gün ve 1/12-4 sayılı yazısını ileten Lefkoşa ilçe seçim kurulu başkanlığının 28 Eylül 1977 gün ve 5/77 sayılı yazısı görüşülüp gereği düşünüldü.

“Evet” mühürlerinin verilmesi sakıncalı görüldüğünden verilemeyeceğine; sandıklar ile kilitlerinin, herhangi bir kayıp ve zarara karşı ilgili Bakanlıkça tazmin edilmesi koşuluna bağlı olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon