Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:189/2021
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 79(5)(A)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER - SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİHDAM TALEBİ - YSK’DAN İZİN TALEBİ – ZORUNLU HALİN VAROLDUĞU
Karar Özeti:

Karar Özeti: Sağlık Bakanlığı Yüksek Seçim kuruluna başvurarak kendisinin verdiği kontenjana istinaden başladığı Radyoloji ihtisasını tamamlayan bir hekimi zorunlu hizmetini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapmasını sağlamak amacıyla istihdam etmek istediğini bunun seçim yasakları kapsamında kabul edilip edilemeyeceğini Kurulun değerlendirmesini istihdamın aciliyetine binaen talep etmiştir.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk karararında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekiminden konu ile ilgili talep edilen bilgide gerek Covid 19 pandemi koşulları gerekse yeni Covid varyantına bağlı vaka artışı buna karşın Hastanede var olan doktor eksikliği dolayısıyla doktor istihdamına gereksinim duyulduğunun Başhekimce taraflarına iletilmesi keza Covid 19 ve benzeri hastalıkların teşhisine katkı koyacak önemli bir tıp uzmanlık alanı olan Radyoloji alanında ihtisas yapmış bir doktorun sağlık servislerinde göreve başlatılmasının kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet arz ettiği cihetle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinin koşul bendinde belirtilen sağlık çalışanları ile ilgili istisna kapsamında istihdam edilmesinin seçim yasakları kapsamında olmadığına karar verdi. Azınlık kararında ise 5/1976 sayılı Yasa’nın 79(5)(A) maddesi uyarınca sağlık çalışanlarının zorunlu hizmeti de dahil olmak üzere her türlü atamanın seçim yasakları kapsamında olduğu bunun istisnasının kadro boşalması halinde ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet bulunması halinde sağlık çalışanı istihdam edilmesi olduğu bununla birlikte zorunlu hizmet yapacak doktorun sağlık çalışanı kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek yapılmak istenen istihdamın seçim yasakları kapsamında olduğuna karar verildi. Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla Radyoloji ihtisasını tamamlayan doktorun 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesinin koşul bendinde belirtilen sağlık çalışanları ile ilgili istisna kapsamında istihdam edilmesinin seçim yasakları kapsamında olmadığına karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon