Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:169/2021
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:KKTC Anayasası Md. 158(3) SHY.Md.79(5)(A) Askerlik Yasası Md. 9A(2)
Karar Konusu:SEÇİM DÖNEMİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER – ATAMA – ASKERİ PERSONELİN STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ – İNTİBAK – MUKAVELELİ ERİN SİVİL KADROYA İNTİBAK ETTİRİLMESİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı(GKK) Yüksek Seçim Kuruluna 14.12.2021 tarihli bir yazı ile başvurarak 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 9A maddesi uyarınca mukaveleli er/erbaş statüsünde görev yapan personelinin statü değişikliği gereği intibak ettirileceği yeni kadrosu için yapılması gereken barem artışının seçim dönemi yapılamayacak işler kapsamında sayılıp sayılmayacağını Kuruldan sordu.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Kurul bu konuda iki ayrı karar verdi: Kurul çoğunluk kararında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesi kapsamında her ne isim altında olursa olsun barem ayarlaması yapılmasının seçim takvimi süresince durdurulacağının açıkça düzenlendiğini belirterek GKK tarafından yapılmak istenen işlem de bu kapsamda olduğundan seçim süresince yapılamayacağına karar verdi. Kurul’un tek Yargıcı tarafından verilen azınlık kararında ise Yargıç 14.12.2021 tarihli yazı incelendiğinde Kuruldan hukuki görüş verilmesi mahiyetinde bir talebi içerdiğinin görüldüğü talep edilen bu görüşün muhatabının KKTC Anayasası’nın 158(3) maddesi uyarınca Devletin hukuk danışmanı konumunda olan KKTC Başsavcısı olduğunu bu nedenle 14.12.2021 tarihli yazının Kurul tarafından KKTC Başsavcılığına gönderilmesi gerektiğine karar verdi. Kurul sonuç olarak oy çokluğuyla GKK tarafından yapılmak istenen barem ayarlaması işleminin 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79(5)(A) maddesi kapsamında seçim süresince yapılamayacak işlerden olduğuna karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon