Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:58/1977
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 58 ve 162
Karar Konusu:İTİRAZNAMEDE, İTİRAZIN DAYANDIĞI GEREKÇE GÖSTERİLMEDİĞİ GİBİ BUNU ZIMNEN GÖSTERECEK HERHANGİ BİR DELİL DAHİ EKLENMEMİŞTİR. SADECE BU SEBEBE İSTİNADEN İTİRAZIN REDDİ GEREKİR.
Karar Özeti:

Mağusa ilçesi inkişaf encümeni başkanlığı ve muhtarlık adaylıkları için Halkçı Partinin başvurusunu reddeden Mağusa ilçe seçim kurulunun 173 nolu kararına karşı H.P. Genel Başkanlığının 1 Eylül 1977 gün ve 19/77 sayılı yazısı ile yapılan itiraz görüşülüp gereği düşünüldü.

İtiraznamede, itirazın dayandığı gerekçe gösterilmediği gibi bunun zımnen gösterecek herhangi bir delil dahi eklenmemiştir. Sadece bu sebebe istinaden itirazın reddi gerekmektedir. Mamafih, yapılan incelemeden anlaşıldığına göre bahse konu aday listesi Mağusa ilçe seçim kuruluna 26 Ağustos 1977 tarihinde verilmesi gerektiği halde 29 Ağustos 1977 tarihinde verilmiştir. Bu durumda, yapılan başvuru, değiştirilmiş şekliyle 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 58(1) maddesi tahtında geç yapılmış sayılır ve reddi gerekir. Bu nedenle Mağusa ilçe seçim kurulunun almış olduğu karar yerindedir. İtirazın oybirliği ile reddine karar verildi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon