Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Seçim Kurulu Kararı Detayları.


Yıllarına Göre Yüksek Seçim Kurulu Kararları

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1990 | 1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |


Karar No:115/2020
Seçim ve Halkoylaması Yasası Madde No:SHY. Md. 95(3)
Karar Konusu:AMBLEM – BAĞIMSIZ ADAYLARIN KULLANACAĞI AMBLEM VE İŞARETLERİN YSK’YA SON BİLDİRİM TARİHİ
Karar Özeti:

Karar Özeti: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak beş aday oy pusulasında logo kullanılması ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na ayrı ayrı başvuruda bulunarak amblem kullanma istemlerini önceden öngörülmesi mümkün olmayan sebeplerle süresinde yapamadıklarını seçim oy pusulasında kullanacakları logo ve/veya amblemleri bildirebilmeleri için kendilerine ek süre verilmesini talep ettiler.

Konu Görüşüldü Ve Gereği Düşünüldü: Başvuruları birlikte değerlendirmeyi uygun gören Yüksek Seçim Kurulu meselede iki karar verdi: Kurul çoğunluk kararında Covid 19 Pandemi koşulları nedeniyle tüm Bağımsız Adayların amblem kullanma istemlerini önceden öngörülmesi mümkün olmayan sebeplerle süresinde yapamadıkları gerçeğinden hareketle Siyasal Partiler ve Bağımsız Adaylar arasında amblem kullanma konusunda eşitlik sağlanabilmesi amacıyla bağımsız adaylara amblemlerini sunmaları için 1 günlük ek süre verilmesine karar verdi. Kurulu’un tek üyesi vermiş olduğu azınlık kararında adayların karara konu başvurularını 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 95(3) maddesinde belirtilen “aday gösterme tarihinden sonraki üç gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na bildirirler” şeklindeki düzenlemede belirtilen 3 gün aşıldıktan sonra yapmış olduğunu mezkûr Yasa’da belirtilen sürelerin kesin olduğunu Kurul’un sürelere ilişkin kuralları değiştirmeye ilişkin takdir yetkisi bulunmadığını keza bu konuda Kurul’un vermiş olduğu 41/2018 sayılı bir kararın mevcut olduğunu tüm bu belirtilenler ışığında adayların başvurularının reddedilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek Seçim Kurulu sonuç olarak bağımsız adayların kullanmak istedikleri amblemleri bugünden itibaren 1 gün süreyle Yüksek Seçim Kuruluna sunmalarına oy çokluğu ile karar verdi.


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon